Lekplatser och utegym för all åldrar, förutsättningar och ambitioner

Våra kunder vill skapa mer lek och utomhusträning. Vi jobbar tillsammans, designar och bygger lekplatser för barn, multisport arenor för tonåringar, effektiva utegym för vuxna och Stay Fit lösningar för aktiva seniorer. På så sätt inspirerar vi till magisk lek och utmanande utomhusaktiviteter för alla åldrar.

Barn och vuxna ska tänka "WOW!" när de ser vår utrustning och bli motiverade att leka eller träna. Därför utvecklar vi lekfulla och inspirerande lösningar som sätter igång fantasin och nyfikenheten hos barn eller triggar vuxna att komma i form.

För att få användarna att STANNA så fyller vi våra leklösningar till bredden med hög variation och stegvist utmanande lekmoment vilket gör att det kontinuerligt roligt, äventyrligt och stimulerande.

För att barnen ska UTVECKLAS designar vi bland annat vår lekutrustning för skolgårdar för att förbättra deras fysisika, kognitiva, kreativa och sociala/känslomässiga förmågor, så att de kan bygga färdigheter och vänskaper för livet. För vuxna är vår utegymutrustning dynamisk, vilket innebär att man progressivt kan öka motståndet och utmaningen. På det sättet kan alla användare, oavsett hur bra form de är i få ett meningsfullt träningspass. Att skapa ett gladare och hälsosammare samhälle finns i vårt DNA.

Alla ska kunna delta. Våra lekplatser och utomhusgym är specifikt utvecklade för alla förmågor. Genom vår universiella design erbjuder våra platser inkluderande lek och inkluderande träning för alla.

Du kanske vill att din lekplats ska representera ditt unika område, det vill säga, symbolisera eller berätta något viktigt om din närmiljö. Våra designers på KOMPAN Design Studios är redo att utveckla en unik lösning för ditt unika område baserad på din vision eller områdets historia.

En exceptionell lekplats eller ett utegym används mycket och slits ut. Därför använder vi material av allra högsta kvalitet parat med avancerad teknologi för att se till att våra lekplatser spänner över generationer. Detta möjliggör för dagens barn att i framtiden nyttja sin favoritlekyta från när de var små tillsammans med sina egna barn.

KOMPAN playground equipment company