Verkligt inkluderande – spännande universella lekplatslösningar

Barn med funktionsnedsättningar vill också uppleva spännande lekaktiviteter med sina vänner

Den här undersökningen studerar i vilken utsträckning icke-specialiserad, åldersanpassad lekutrustning och lekplatser kan användas av både barn med nedsatt rörlighet, inlärningsförmåga och barn utan någon funktionsnedsättning. 

Bra inkluderande lekplatser är inte mer komplicerade, tidskrävande eller platskrävande än andra lekplatser. Läs vårt white paper för att kunna fatta välgrundade beslut om vilken typ av lekplatser som verkligen är inkluderande och spännande för alla användare. 

Samarbetande lek mellan barn med och utan funktionsnedsättningar är gynnsamt för alla. Det ökar självständigheten, toleransen och empatin i båda grupperna. 

Därför är KOMPANs mål att göra lekplatserna mer inkluderande genom att använda universella lekprinciper. Enkelt uttryckt: att förena barn i lek.