Utforma universella lekplatser

"Att underskatta förmågan hos funktionsnedsatta är ett stort hinder för deras inkludering och möjlighet till samma förutsättningar som alla andra" - Världensbarn, 2013, funktionsnedsatta barn, UNICEF 2013.

Det är därför KOMPAN arbetar målinriktat för att skapa universell utformning på våra lekplatser och därigenom stödja jämlikheten i leken. Med 40 års erfarenhet av att skapa leklösningar för alla (även funktionsnedsatta) och insikter från observationsstudier vi gjort de senaste fem åren, kan vi nu stolt dela med oss av vårt resultat. Det gör vi i vår nya lek för alla – en katalog om hur man utformar universella lekplatser.

 

I denna publikation har vi samlat in observationer för att kunna dela med oss av insikter och ny forskning om tillgängliga och inkluderande universella lekplatser. Samtidigt vill vi presentera ett antal rekommendationer ni kan ha nytta av i planeringsstadiet.  

När man fokuserar på användaren, utmaningen och relevant lekvärde blir lekplatser fantastiska. Njut av katalogen!

LÄS HELA LEK FÖR ALLA KATALOGEN