Tillgänglighetsanpassad lekplats

Våra 6 tips på hur du skapar en tillgänglighetsanpassad lekplats

Alla barn är olika. De har sina egna personligheter, styrkor och färdigheter - men alla barn har gemensamt att de vill leka. KOMPANs forskning visar att alla barn oavsett förutsättningar vill ha en lekplats som är spännande med olika lekaktiviteter och mycket kompisar.

Sedan KOMPAN Play Institute startades under 1980-talet är inkluderande lek och universell design en del av vårt DNA. Universell design välkomnar alla användare oavsett vad de har för förutsättningar - alla människor kan inte leka på allt men alla ska kunna leka på något. Jämlikhet genom tillgänglighet till- och användande av lekplatsen är därför ett fundamentalt ansvar för oss men även för våra kommuner och samhällen. 

Att motivera och inkludera alla användare genom att erbjuda relevanta, användbara lösningar är dock en utmaning eftersom anpassad lekdesign ibland kan stigmatisera i stället för att inkludera. Många tillgänglighetsanpassade utrymmen är även helt utan spänning. De är därför tillgängliga men tråkiga. För att hjälpa dig en bit på vägen ger vi dig nedan våra 6 tips på hur du kan skapa en tillgänglighetsanpassad lekplats.

 

1. Tänk på att tillgänglighetsanpassa lekplatsens utformning!

Det är viktigt att alla ska kunna ta sig till och mellan aktiviteterna på en lekplats. Tydliga visuella signaler i designen, exempelvis skyltar och olika färger underlättar detta. Alternativa in- och utgångar till lekområdet och utrustningen är även att rekommendera. KOMPANs fallskyddsunderlag FLEXOTOP ™ ECO är ett utmärkt val både för att erbjuda tillgång till hela lekplatsen för rullstolsburna men även för att visuellt avgränsa och markera olika lekområden.

about_flexotop_page_700x600.jpg

2. Förse alla med roliga aktiviteter på marknivå!

Man ska på en handikappvänlig lekplats kunna ta sig upp på och in i lekutrustning på marknivå så som karuseller, snurrlek, gungor och sandlek. Undersök även om det finns stöd för olika kroppspositioner i/på lekaktiviteter. Vår Karusell för alla är ett bra exempel på en aktivitet som kan nås och användas av alla då den är på marknivå.

PCM157_productphotograph_5.jpg

 

3. Ge tillgång till relevanta aktiviteter på höjdnivå!

Det finns flera utvecklande och sociala fördelar för barn med att kunna leka på olika höjdnivåer. KOMPANs ELEMENTS™-linje har flera lösningar med ramper som gör att alla barn kan få uppleva spänningen som olika höjdnivåer erbjuder och sedan ta sig ner igen på rutschkanan.

Angelholm horizontal 2

4. Möjliggör spännande och utmanande lek!

Aktiviteter som kittlar i magen såsom att snurra, gunga, svaja, studsa, glida och kana vill alla barn ha. Man bör på en tillgänglighetsanpassad lekplats erbjuda utmaningar och spänning på olika nivåer och känslan av att bemästra dessa är lika viktig oavsett nivå.  Tipi-karusellen är en mästare på att skapa kittel i magen och dess välvda sidor, övre ram samt sidostöd tillåter sittande, liggande eller stående positioner. 

ELE400065_productphotograph_2.jpg

 

5. Skapa social interaktion!

Umgänge mellan barn med olika bakgrunder, förutsättningar och funktionsvariationer är en grundstomme i lekens utvecklande kraft.  Därför är det viktigt att erbjuda aktiviteter som barn med olika förmågor och förutsättningar kan göra tillsammans, fast kanske på olika sätt. Det är även viktigt med en transparent tillgänglighetsanpassad lekplats för att möjliggöra visuell kontakt och interaktion mellan olika nivåer och på olika avstånd. Den inkluderande Twistern är ett perfekt exempel på en aktivitet som alla kan göra tillsammans fast på olika sätt.

COR20330_inclusive-twister_with-children_DK_2liten.jpg

6. Erbjud varierande lekmöjligheter!

Försök att tillhandahålla både livliga och lugna aktiviteter på din inkluderande lekplats! Det är av stor vikt att erbjuda både fysiska, sociala, kognitiva och kreativa aktiviteter. Lika viktigt är det ett erbjuda sittplatser och lugna utrymmen där man kan dra sig undan för att vila lite medan man drar ner på ljudnivån och alla visuella intryck. På våra mötesplatser till exempel med flyttbara hängmattor kan barn och vuxna sitta, ligga, stå, sitta på knän eller sitta i rullstol när de kopplar av tillsammans.

PCM704_productphotograph_2.jpg

 

Få ännu fler tips här: skolgård design