Sundby Sports Park

På många sätt är fysisk aktivitet redan en del av kulturen i Köpenhamn. Det är en av de mest cykelvänliga städerna i världen och allmänna sportanläggningar och lättillgängliga parker är en norm.

Men Danmarks huvudstad vill mer och driver målet att skapa ett ännu mer aktivt samhälle.

I Danmark uppnår de flesta 11 åringarna den rekommenderade nivån på fysisk aktivitet. Men vid 15 års ålder bryts trenden. För att uppmuntra till en aktiv livsstil har Köpenhamns stad infört en rad innovativa insatser för att utveckla parker och offentliga utrymmen. Ett exempel är utegymmet vid Sundby Sports Park.

Utegymmet är designat för att förespråka fysisk aktivitet.

Med en kombination av Kompan´s Cross System och Workout System, finns det möjligheter till hundratals olika typer av övningar på olika nivåer. De vandalismsäkra lösningarna drar till sig människor i alla åldrar med olika förmågor.

Fysisk

Utegymmet är designat för att förespråka fysisk aktivitet. Med en kombination av Kompan´s Cross System och Workout System, finns det möjligheter till hundratals olika typer av övningar på olika nivåer. De vandalismsäkra lösningarna drar till sig människor i alla åldrar med olika förmågor. En till motivationsfaktor är den fria Appen som guidar nya användare i hur du utför övningarna och hjälper även erfarna utövare att utmana och bevara sin träningsnivå.

KOMPAN och Köpenhamn genomförde en användarundersökning 3 månader efter installationen för att bevisa konceptet av projektet. Under en veckas tid observerades 388 användare. Av de 388 hade 105 användare fyllt i en enkät och intervjuats om anläggningen.

Undersökningen visade att gymmet användes av alla typer av människor från olika nationaliteter och åldersgrupper, och 23% av användarna hade inte varit aktiva innan de tränade på utegymmet. 

>>Go to fitness research (in English)

"Systemet kan användas av vem som helst. Detta inkluderar barn, handikappade och äldre. Det är enkelt och okomplicerat och fritt tillgängligt. Samtidigt ligger det i ett område där många människor inte traditionellt tränar. Så hela idén är att försöka få fler människor att träna."

Carl Christian Ebbesen

Mayor

Culture and Leisure in Copenhagen