Språkutveckling

Barn har en utomordentlig förmåga att lära sig språk. Från den dag de föds börjar de analysera språket de hör när vårdnadshavarna pratar och bygga upp det bit för bit i sina egna hjärnor.

Vid fyra års ålder har de flesta barn avancerade språkfärdigheter: de låter som infödda talare när de pratar, de kan över 1 000 ord och deras meningar är lika grammatiskt korrekta som föräldrarnas meningar.

Alla barn utvecklar dock inte starka språkfärdigheter tidigt i livet, ofta eftersom de har sämre språkmiljö omkring sig. Detta kan ha negativ inverkan på de kommande läsfärdigheterna, den social-emotionella utvecklingen och andra kognitiva färdigheter. Därför blir det allt viktigare att alla barn växer upp i språkrika miljöer, där vårdnadshavarna ger barnen gott om möjligheter att lära sig och öva på språk.

Supervised-toddler_MSV_Luton_UK_020_small_language_development.jpg

Leken stöttar språkutvecklingen – särskilt när vuxna är med och leker.

Leken verkar vara en inkubator för språkfärdigheter på många olika sätt. När barn leker lär de sig att tänka symboliskt, till exempel när de låtsas att ett föremål (exempelvis en banan) är något annat än vad det är (kanske en telefon).

Symboliskt tänkande är också en viktig aspekt av språket. Ord är symboler och språket är i grunden ett system som sätter samman dessa symboler till längre kedjor. Förutom symboliskt tänkande ger leken också barnen många möjligheter att öva på språket. 


När barn leker tillsammans krävs saker som förhandlingar, instruktioner och utbyte av information för att skapa en rolig upplevelse. Det är särskilt dramatiska lekar som kräver att barnen spelar upp situationer som behöver specialiserade ordförråd (till exempel att leka pirater eller leka doktor). 


Slutligen leder deltagande av vuxna i lekar som leds av barnen till språk av hög kvalitet. Vuxna har stora ordförråd och sofistikerad berättelseförmåga. När vuxna deltar i barnens lek – utan att styra den – utvecklas barnens språkförmåga ännu mer.

KOMPANs forskning om språkutveckling och lek på lekplatser

Det finns mycket lite forskning om barnens språkutveckling inom ramen för lek på lekplatserna. 
För att åtgärda dessa brister inom det vetenskaplig kunnandet har KOMPAN Play Institute valt språk som fokusområde för sin interna forskning.

I sin senaste undersökning fann forskningschefen dr. Justin Markussen-Brown preliminära bevis för att treåringar använder mer språk när de leker på en lekplats, jämfört med om de leker på gräsmattan bredvid.

Om du vill veta mer om de här resultaten kan du ladda ned tillhörande vitbok eller visa den korta filmen.