MUGA Multiarena


KOMPAN MUGA (Multi Use Games Area) finns i många former och storlekar för att passa alla sporter och miljöer. Den här översikten innehåller några av våra mest populära MUGA-system och några varianter för inspiration, så att du kan bygga din egen MUGA precis som du vill ha den. Grundlösningar visas i en serie standardstorlekar så att du kan använda dem som utgångspunkt. Vi kan hjälpa dig att konfigurera stil, lekvärde, val av material och tillgänglighet på mer än 40 000 sätt.

36 Produkt(er)

Multisportplatser uppmuntrar barn till att utforska olika typer av sporter och samtidigt vara sociala och skapa nya vänner. Platsen blir en plats för fysisk aktivitet som främjar ungdomar att vara aktiva och ha en hälsosam livsstil. Därför gillar barn och ungdomar multisportplatser. 

KOMPANs multisportarenor erbjuder fyra olika designtyper – standardarenor, CLASSIC i trä/stål, COSMOS i  EcoCore HDPE/stål, och MUGA arenan som är ett flexibelt system för att passa in i alla miljöer. Genom att utrustningen är designad efter 360 graders principen (synlighet från alla håll) kan barnen känna sig trygga medan de spelar och umgås. En multisportplats är välkomnande för alla barn och ungdomar oavsett förmågor.