Cosmos Multiarena


De innovativa multisportbanorna i stål och HDPE-paneler uppmuntrar barn att utforska olika sporter medan de umgås. Tillsammans med massor av lekar skapar de även en miljö för social samverkan som ger nya vänner. Detta är en plats för fysiska aktiviteter som uppmuntrar ungdomar till en aktivare och mer hälsosam livsstil.

Alla produkter

14 Produkt(er)