Special

Vår unika lekplatsutrustning har berikat barns lek i över 40 år.  

Utrustningen utformas för att verkligen främja barns utveckling, hälsa inlärning och social interaktion. Utrustningen vi producerar, säljer och marknadsför är från grunden till för att förbättra våra barns hälsa och inlärning. Våra produkter erbjuder inbjudande design, stort lekvärde, kompromisslös säkerhet och hållbar kvalitet. Unika lekställningar – helt enkelt.

Vi rekommenderar att ni har regelbunden underhålls- och säkerhetsinspektion på utrustningen. Vid varje inspektion skrivs en fullständig rapport som kan sparas i en loggbok. En underhållsmanual levereras alltid ihop med KOMPANs utrustning. 

Kontakta kundservice