SHOPPING

Även kul för barnen

Vi på KOMPAN vet att en lekplats alltid är mer än bara en lekplats. När lekplatser utformas för att verkligen främja barnets utveckling, kan de i hög grad förbättra hälsan, inlärningen och den sociala integrationen.

De lösningar vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer är utformade från grunden för att främja barns hälsa och utveckling. Alla våra produkter har en genomtänkt design som inspirerar till lek.
De är säkra, unika och hållbara innovationer av högsta kvalitet. Det är därför våra lösningar har använts av barn i cirka 45 år. Vi rekommenderar regelbundna säkerhetsinspektioner av lekplatsen som utförs av KOMPANs certifierade underhållspersonal.

En fullständig rapport som kan läggas till i lekplatsens loggbok tillhandahålls vid varje inspektion. En underhållshandbok som uppfyller aktuella standarder medföljer samtliga lekplatser från KOMPAN.

 

Behöver ni rådgivning?

Vi har 50 års erfarenhet av att utveckla utemiljöer och hjälper dig gärna med ert projekt.