Robinia Lek, Agera och Lär

Robinia lek, Agera & Lär

Robinia Lek, Agera och Lär är KOMPAN's senaste innovation inom småbarnslek.Med barnens utvecklingsbehov i grunden bjuder dessa lekstrukturer i Robiniaträ in till kreativa och dramatiska lekar.

Lek & Lär

Lekstugor

Lekstugorna är fulla av aktiviteter som uppmuntrar till dramatisk, social och sinnesutforskande lek. Huset är mycket inkluderande och har plats för många barn att leka tillsammans, från alla håll, utan konflikter.

Den lilla bänken, spegeln och klockan lockar till dramatiska lekar och social interaktion. Det gör att barnen kan öva på verkliga livssituationer och träna sin språkförmåga. Barnen får utforska ljud och rytmer med de små trummorna och musikpanelerna.   

Svarta tavlan

Barnen kan öva sin finmotorik genom att rita eller skriva sina första bokstäver och ord på svarta tavlan, som ni ser nedan. Med hjälp av den dubbelsidiga strukturen kan barn leka sida vid sida och interagera med och lära sig från varandra. Pedagoger eller andra vuxna kan använda krittavlan som ett läromedel och interagera med barnen medan de leker. Pedagoger eller andra vuxna kan lära barnen ett positivt beteende och vägleda leken.

 

Agera & Lär

Scen

Att agera på scenen och kunna skapa en egen fantasirik berättelse är en bra stimulator för barns kreativa och sociala färdigheter. Att stå på scenen tränar även barnens förmåga att göra sig sedda i en grupp och hjälper dem att förstå sig själva i relation till berättelsen och gruppen.

Det är genom dramatiska lekar som barn får en förståelse för sociala regler och för vad som sker i deras omgivning. när barnen agerar ut olika scenarion får de sätta händelser i ord och lära sig om sin plats i världen. Det hjälper även till  att utveckla sociala färdigheter samt främjarr språkutvecklingen och kommunikationsförmågan.

Robinia2pictureswithwhitespace.jpg

Related News

Behöver ni rådgivning?

Vi har nästan 50 års erfarenhet och hjälper er gärna med ert projekt.

 

1 Left Section
2 Right section