Resurser

6 tips för hur man skapar dramatisk lek

Läs mer

Energiförbrukning på en KOMPAN-lekplats för barn i skolåldern

Läs mer

Förhållandet mellan risker och fördelar på utmanande lekplatser

Läs mer

Fysisk aktivitet bland förskolebarn

Läs mer

Innovativa produkter - nyckeln till mer lek

Läs mer

Jämställda lekar – undersökning om lekplatsanvändning hos barn med funktionsnedsättningar

Läs mer

Klättra smart

Läs mer

Lek för alla - universell utformning för inkluderande lekplatser

Läs mer

Lekvärde – lekplatsutrustningens inverkan

Läs mer

Lekvärdet ökar med sensorisk lek

Läs mer

Mer lek och mindre konflikter

Läs mer

Naturlek och naturlekplatser

Läs mer

Sensorisk lek: varför, hur och vad?

Läs mer

Snurra för att tänka

Läs mer

Spännande lekplatser

Läs mer

Unika leklösningar - får leken att vara längre

Läs mer

Verkligt inkluderande – spännande universella lekplatslösningar

Läs mer