Sekretesspolicy

Tack för att du besöker KOMPAN på internet. Våra webbplatser (”webbplatser”) arbetar med data, insikter, forskning och utveckling. Att dessa data och din integritet hanteras på ett korrekt sätt är ett ansvar vi tar på stort allvar. Nedan hittar du vår sekretess- och säkerhetspolicy som gäller för KOMPAN:s webbplatser. Du bör inte fortsätta att använda denna webbplats om du inte kan godkänna den policy som anges nedan. 


Denna webbplats har utvecklats och underhålls av:

KOMPAN SVERIGE AB, 

Mölnlycke fabriker 9

435 35 Mölnlycke

Sverige

(nedan kallad ”KOMPAN”).

Tel: 031 - 96 88 40

E: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KOMPAN kan när som helst göra ändringar i policyn. Om vi gör det, kommer vi att publicera ändringarna på denna webbplats. Du bör regelbundet kontrollera sekretess- och cookiepolicyn för att säkerställa att du alltid känner till den senaste versionen. 

Din integritet på KOMPAN:s webbplatser

KOMPAN.se har skapats för att ge information om vårt företag, produkter, tjänster och partners, och den använder cookies.  En del information kommer vi att be dig om direkt, till exempel webbformulär, popupfönster, online-chattar, eller undersökningar, medan vi samlar in annan information automatiskt. Du kommer alltid att informeras innan vi samlar in personuppgifter om dig.

KOMPAN är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via våra webbplatser.

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in av oss kommer i första hand att innehålla exempelvis ditt namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifikationsuppgifter samt information om din IP-adress.

Personuppgifter om dig kommer att samlas in i ett eller flera av nedanstående fall:

- När du besöker och surfar på våra webbplatser

- När du skapar ett/en [användarkonto/kundprofil] 

- När du beställer produkter i vår webbshop 

- När du beställer kataloger 

- När du registrerar dig för att få KOMPAN:s nyhetsbrev

- När du skickar in förfrågningar via vårt kontaktformulär 

- När du kommunicerar med KOMPAN

- När du använder KOMPAN:s andra funktioner och tjänster

Varför samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in och används för följande ändamål:

- Administration av [användarkonton/kundprofiler] 

- Slutförande av beställningar i vår webbshop

- Leverans av kataloger som du har beställt eller tillhandahållande av tjänster

- Distribution av nyhetsbrev och övrig PR-kommunikation/marknadsföring 

- Hantering av förfrågningar som du gör 

- Tillhandahållande av kundsupport och kommunikation

- Produkt- och tjänsteutveckling 

- Statistik och analys 

Behandlingen av dina personuppgifter kommer i vissa fall att vara nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts mellan KOMPAN och dig, till exempel för att slutföra beställningar av produkter, kataloger eller tjänster. Behandlingen kan också vara nödvändig för att uppfylla andra önskemål från dig, t.ex. kundsupport. Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföringsverksamhet och för att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt för att genomföra statistik. 

KOMPAN kommer endast att använda dina personuppgifter för att skicka produktinformation, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-post om du har gett ditt tidigare och uttryckliga medgivande till detta, om inte tillämplig lagstiftning tillåter oss att kontakta dig utan sådant medgivande. 

Utöver ovanstående samlar vi också in och lagrar information som i slutändan kan hjälpa oss att förbättra våra webbplatser. Den information vi samlar in lagras automatiskt i aggregerad form och gör det inte möjligt för oss att identifiera dig som individ. Vi länkar inte aggregerad besöksstatistik med personuppgifter (”PU”) om du inte lämnar ut dina personuppgifter.

Vi delar in informationen som vi samlar in i två kategorier: (1) Aggregerad besöksstatistik och (2) personuppgifter.

Aggregerad besöksstatistik: används i aggregerad form för att informera oss om var våra besökare kommer ifrån, vad de tittar på och agerar på, och var de flesta tillbringar sin tid på våra webbplatser. Informationen som vi samlar in automatiskt inkluderar:

Stöd för förstapartscookies (om du tillåter oss att spara en cookie på din dator)

Besöks-ID (tillhandahålls av en cookie som vi sparar på din dator när det är möjligt)

Referent (dvs. var du kom ifrån, t.ex. google.com)

Datum och tid för besöket

Lands- och språkinställningar (för att avgöra vilket land du befinner dig i)

Operativsystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android osv.)

Webbläsare och webbläsarversion (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari osv.)

Skärmupplösning (1280x1024, 1024x768, osv.)

JavaScript-stöd

Java-stöd

IP-adress (din dators adress på internet) (detta är också personuppgifter och behandlas följaktligen som sådana)

Titeln på sidan som du visar

URL för sidan som du tittar på

Vänligen se vår cookiepolicy för mer information. Cookiepolicyn finns tillgänglig här.

Utlämnande till tredje part

KOMPAN kan dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer såsom fraktbolag för att slutföra förfrågningar/beställningar för produkter, kataloger osv. som har gjorts av dig.

Under vissa omständigheter och enligt lagstiftning kan det bli nödvändigt att lämna ut uppgifter till myndigheterna. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.

I händelse av en omorganisation eller en försäljning av hela eller delar av verksamheten, kommer eventuella utlämnanden i samband med detta att ske i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig från tid till annan för sådan behandling av personuppgifter. 

Dina personuppgifter kan delas med tredjepartsleverantörer som bistår KOMPAN. I sådana fall har tjänsteleverantörerna endast rätt att behandla personuppgifterna för vår räkning och i enlighet med KOMPAN:s instruktioner.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part utan ditt medgivande, med undantag för vad som beskrivs ovan.

Behandlingens varaktighet

Dina personuppgifter kommer att raderas när vi inte längre behöver behandla dessa data för att uppfylla ett eller flera av de syften som nämns ovan eller andra kompatibla syften. Dina uppgifter kan dock behandlas och lagras under en längre period i anonym form eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. Vänligen läs mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy, som du hittar här:

Säkerhet

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att se till att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetspolicystandarder. Följaktligen gör vi vårt yttersta för att skydda kvaliteten på och integriteten hos dina personuppgifter. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna som vi behandlar och lagrar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Dessutom har du rätt att invända mot insamlingen och begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter vid behov. 

Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig en översikt över de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ber oss att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan alltid motsätta dig behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Återkallande av samtycke 

Du kan när som helst återkalla ett medgivande som du har gett oss. Om du skulle vilja återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. För nyhetsbrev och annat elektroniskt marknadsföringsmaterial kan du även använda länken ”Avsluta prenumeration” i e-postmeddelandet eller annan kommunikation som du får från oss.

Observera att återkallandet av ditt medgivande inte kommer att påverka lagligheten av den behandling som utförs före utträdet. 

Vem du ska kontakta

Om du vill att vi ska uppdatera, rätta eller radera de personuppgifter som vi har registrerade om dig, om du vill ha tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, eller har frågor angående ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du kan också skriva till oss på följande adress:

KOMPAN SVERIGE AB, 

Mölnlycke fabriker 9

435 35 Mölnlycke

Sverige

(nedan kallad ”KOMPAN”).

Tel: 031 - 96 88 40

E: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post eller brev på respektive adress ovan. Du kan också lämna in ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten eller annan relevant tillsynsmyndighet.

***

Version 1.0, 16/5/2018