Partnersamarbeten

Då alltfler bor i städer med begränsad yta och liten tid till fysisk aktivitet måste städer hitta nya sätt att få sina invånare att träna och leva aktiva liv i syfte att motverka de negativa effekterna av en stillasittande livsstil.En aktiv stad investerar och utformar sina urbana miljöer för socialt samspel och rörelse genom lek och träning för alla människor oavsett ålder och förmåga. 

Vi har bildat ett samarbete med Gehl Institute och Gehl Architects för att utveckla konceptet Aktiva städer. Gehl Institute har redan hjälpt storstäder världen över att utforma städer för människor. Tillsammans med Gehl kommer vi att presentera konceptet Aktiva städer med attraktiv social infrastruktur för politiker, kunder och finansiärer. 

Vi strävar efter att samarbeta med formgivare och stadsutvecklare för att hitta genomförbara och hållbara lösningar som inspirerar människor att träna och samtidigt ha roligt.