Fantastiska utomhuslösningar utvecklade för att inspirera till lek och rörelse

KOMPAN har i mer än 50 år utvecklat unika och innovativa utomhuslösningar för offentliga miljöer som smälter in i den lokala samhällsmiljön.

Vi utvecklar våra produkter genom forskning, kunskap och nära samarbete med våra kunder och användare. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy din lekplats design. Alla våra lösningar erbjuder ny tilltalande design med högt lekvärde, kompromisslös säkerhet och unik innovation. Hos KOMPAN förstår vi att lekplatser som passar alla är grundläggande för ett välfungerande samhälle. KOMPAN erbjuder ett stort sortiment av designlösningar för alla typer av miljöer, från landsbygd till stad. Vårt stora utbud av olika produkter tillåter oss att kombinera produkter och landskap, oavsett platsen. Vår design kräver minsta möjliga underhåll på grund av att vi använder material av högsta kvalitet. Det ökar därför lekplatsens livslängd och ger ett starkt skydd mot potentiell vandalism.

När vi är din professionella partner tar vi er igenom hela processen, från A till Ö och ser till att ni får omfattande stöd, så som:

• Konsultation

• Teknisk och visuell design

• Installation

• Underhåll och eftervård

KOMPANs förhållningssätt och förståelse för vikten av fysisk aktivitet ger ett lekvärde i det offentliga rummet som uppfyller samhällets förväntningar och gynnar hälsa och välbefinnande.

 

Kontakta kundservice