Om KOMPAN

Vårt uppdrag är att vara med och skapa och utforma gladare och hälsosammare samhällen genom att erbjuda världens bästa lek-, sport & fitness lösningar för alla åldrar och förmågor och därigenom öka den fysiska aktiviteten, lärande och social samverkan. När vi är aktiva blir vi lyckligare och friskare och presterar bättre. 

Genom lek och träning kan vi ha roligt, lära oss och utvecklas som individer och i grupp. Detta är hörnstenen i gladare och hälsosammare samhällen världen över. Detta är hörnstenen i gladare och hälsosammare samhällen världen över. 

Vi bildar samarbeten för att möjliggöra aktiva liv.

Städer står inför en växande utmaning då alltfler bor i städer med begränsad yta och liten tid till fysisk aktivitet. För att motivera människor i alla åldrar att vara aktiva, ha roligt, leka och lära samarbetar vi med formgivare och stadsutvecklare för att leverera roliga och intelligenta lösningar. Vi har bildat ett samarbete med Gehl Institute och Gehl Architects för att utveckla konceptet Aktiva städer.

Gehl Institute har hjälpt storstäder världen över att utforma städer för människor. Tillsammans med Gehl kommer vi att presentera konceptet Aktiva städer med attraktiv social infrastruktur för politiker, kunder och finansiärer. De är drivande i arbetet med att genomföra förändringar för invånarna.

 

Betydelsefulla effekter

Varje år leker eller tränar 150 miljoner människor på KOMPANs lek- och träningslösningar. Barn, skolbarn, ungdomar och vuxna. De leker, de känner, de utforskar, de är fysiskt aktiva tillsammans. De har roligt, vilket är den viktigaste drivkraften för fysisk aktivitet, samtidigt som de lär sig och utvecklas.

Vi vet vad som motiverar och utvecklar människor från barndomen upp till vuxen ålder under alla stadier av fysisk och kognitiv utveckling. Vi har kunskapen och förmågan att omvandla dessa idéer till roliga och intelligenta lösningar.