Miljöpolicy

Vårt engagemang för människor och planeten handlar om att säkerställa att våra lösningar är hållbara och används globalt. Vi erbjuder störst mängd återvunnet material i branschen och våra produkter innehåller inga oönskade ämnen.

KOMPAN strävar efter att hela tiden förbättra sin miljöprofil och förebygga miljöföroreningar.

Ständiga förbättringar inom kvalitets- och miljöområdet är en viktig del av verksamheten för alla avdelningar.Alla anställda uppmanas ständigt att delta i arbetet med kvalitets- och miljöstyrning, vilket är utvecklande för både KOMPAN och personalen.

KOMPAN strävar efter att följa lagar och bestämmelser som är relevanta för att skydda miljön.

När det är möjligt använder KOMPAN trä från FSC® Certifiede (FSC® C004450) källor och undviker leverantörer som hämtar sitt trä från tvivelaktiga eller kontroversiella källor.Därför kan KOMPANs produkter tillverkas med material och tekniker som har minimal påverkan på miljön. Allt material som företaget använder utvärderas enligt vilken inverkan materialet har på miljön innan det bedöms vara lämpligt för användning. KOMPAN strävar efter att uppfylla kundernas och samhällets krav på produkter som är skonsamma mot miljön.KOMPAN bidrar både externt och internt till utvecklingen av miljömässigt hållbara tekniker, material, ledningsprocesser och metoder. Dessutom förväntas externa företag som gör affärer med KOMPAN också leva upp till miljöpolicyn.

Som del av våra pågående förbättringsprocesser sätter KOMPAN upp och utvärderar olika miljömål.

KOMPAN genomför ständiga kvalitets- och miljörevisioner av sina styrsystem för att säkerställa att företagets miljöpolicy och mål kontinuerligt förbättras och anpassas till marknadens krav. KOMPAN strävar hela tiden efter att minimera resursförbrukningen genom att informera och utbilda personalen om företagets miljöpåverkan, och uppmuntrar de anställda att delta i den pågående förbättringsprocessen.