LEKUTFORMNING

LEKUTFORMNING

TILLVARATA FUNKTIONALITET, SPÄNNING OCH UTSEENDE

Bra lekplatsdesign inspirerar barn av alla åldrar till lek. Genom lek utvecklas kropp och hjärna. KOMPAN Play Institute är dedikerat till att skapa fascinerande lekmöjligheter som är både funktionellt stimulerande och visuellt lockande.

Bra lekdesign måste innefatta en estetik som tilltalar användarna och får de att komma tillbaka för att leka, om och om igen. Ännu viktigare är att bra lekdesign påverkar barns utveckling positivt, vilket är varför KOMPAN Play Institute testar alla lekaspekter av en KOMPAN lekplats. Innan tillverkning går alla produkter genom fyra viktiga steg: förproduktions-forskning, interna workshops, test på plats och produktutveckling. Detta garanterar att KOMPAN fortsätter att leverera unik och användarfokuserad lekutrustning som är basen för BRA lekplatser.

UNDERSÖK FÖRDELARNA MED UTMANANDE LEK

 

Denna artikel debatterar kring vikten av spänning i barns lek. Lekplatser är ställen där barn lär sig förmågan att navigera säkert runt i den stora världen – en viktig livkunskap som bara går att lära genom att göra.

Många föräldrar och vårdnadshavare tycker att lekplatser kan vara för riskabla, men forskning visar att bra lekplatser är viktiga för barns fysiska utveckling och att fysiskt utmanande lekutrustning lär barn att bedöma och hantera olika typer av faror.

Läs artikeln för att få fördjupad kunskap om fördelarna med utmanande lekplatser.

Klicka här för att läsa mer.

LEKUTFORMNING
LEKUTFORMNING

LEKVÄRDE – LEKUTRUSTNINGENS BETYDELSE

 

Viktiga utvecklingsområden som social utveckling, kognitiv utveckling och språkutveckling står vanligtvis inte i centrum för lekplatsforskningen.

Därför ville KOMPAN Play Institute undersöka i vilken utsträckning lekstrukturer med flera olika aktivitetspaneler påverkar dessa viktiga utvecklingsområden.

Lekpaneler skapar extra lekvärde och kan användas för att främja barnens socioemotionella och kognitiva utveckling.

Läs resultaten från KOMPAN Play Institute för att få veta mer om vilken slags lekplatsutrustning som utbildare och parkplanerare bör investera i för just sina användargrupper och varför.

Klicka här för att läsa mer

INNOVATIVA PRODUKTER – NYCKELN TILL MER LEK

 

Lekplatsen är platsen i en park där barn gör av med mest energi. KOMPAN Play Institute ville därför undersöka vilka faktorer som påverkar hur länge barn och föräldrar stannar på lekplatsen. Undersökningen gjordes på den nyrenoverade lekplatsen Flag Pole Hill i Dallas, USA. Studien omfattade intervjuder med 177 vuxna och 50 barn.

”Utomhuslekplatsen är jättebra för mitt barns hälsa och viktig för att komma ut, leka och få frisk luft” säger en förälder. KOMPAN Play Institutes undersökning visar att 98% av föräldrarna tycker att lekplatser är viktigt. De huvudsakliga skälet är den positiva inverkan på barnens hälsa och den friska luften. Den nyrenoverade lekplatsen i Flag Pole har ökat användningen med 77%.

73% av föräldrarna sa att huvudanledningen till att besöka denna lekplats var den unika lekplatsutrustningen. För att en lekplats skall vara attraktiv är det viktigt att ha unik utrustning för olika åldersgrupper. Ett brett urval av lekutrustning säkerställer att lekområdet är kul och attraktivt för barn av alla åldrar och förutsättningar.

Klicka här för att läsa mer

LEKUTFORMNING
LEKUTFORMNING

UNIK LEKDESIGN – ÖKAR LEKTIDEN

 

Vissa lekplatser verkar ha mer besökare och är intressantare än andra. KOMPAN Play Institue gjorde därför en undersökning om vad som gör att en viss lekplats får mer besökare och blir mer intressant från ett användarperspektiv. Undersökningen gjordes på en renoverad lekplats i England – Frimley Lodge Park, och omfattade intervjuer med 262 vuxna och 95 barn.

Studien visade att mer än hälften av parkens besökare hade ett ökat besöksantal efter renoveringen.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vår forskning och våra 5 rekommendationer för att designa attraktiva lekplaser som i genomsnitt får barn att leka mer än 60 minuter per gång.

Klicka här för att läsa mer.