LEKUTFORMNING

TILLVARATA FUNKTIONALITET, SPÄNNING OCH UTSEENDE

Bra lekplatsdesign inspirerar barn av alla åldrar att leka och genom lek utvecklas deras kroppar och hjärna. Kompan Play Institute är dedikerat till att skapa fascinerande lek möjligheter som funktionellt stimulerande och visuellt lockande.

Bra lekdesign måste innefatta ett utseende som tilltalar användarna och göra att de vill komma tillbaka och leka om och om igen. Ännu viktigare är att bra lekdesign påverkar barnens utveckling positivt, därför testar Kompan Play Institute alla lekaspekter av en Kompan lekplats. Innan tillverkning börjar går alla produkter genom fyra viktiga steg: förproduktions-forskning, interna workshops, test på plats och produktutveckling. Detta garanterar att Kompan fortsätter att leverera unika och användar fokuserad lekutrustning vilket är basen för en bra lekplats.

UNDERSÖK FÖRDELARNA MED UTMANANDE LEK

 

Denna artikel handlar om vikten av spänning i barns lek. Lekplatser är ställen där barn lär sig hur man tar sig fram säkert i världen, det är en viktig livskunskap som man bara kan lära sig genom att göra.

Många förädrar och mor/far föräldrartycker att lekplatser är för farliga, men forskning viar att bra lekplatser är viktiga för att utveckla barns fysik och att fysiskt utmanade lekutrustning lär barn att bedöma och hantera risk.

Läs artikeln för att få fördjupad kunska om detta.

Klicka här för att läsa mer.

PLAY VALUE - THE INFLUENCE OF PLAYGROUND EQUIPMENT

 

Important developmental domains such as social, cognitive and language development are not the usual centre of attention in playground research.

So the KOMPAN Play Institute set out to investigate to which extent play structures with a wide variety of activity panels influence these important development domains.

Play panels provide extra play value and can be used to advance the development of children’s social-emotional and cognitive development.

Read the findings of the KOMPAN Play Institute to know more about what kind of playground equipment educators and park planners should invest in for their particular user groups, and why.

Click here to read more

INNOVATIVA PRODUKTER – NYCKELN TILL MER LEK

 

Lekplatsen är platsen inom en park där barn gör av med mest energi, därför ville Kompan Play Institute undersöka vilka faktorer som påverkar hur länge man stannar på en lekplats – både föräldrar och barn. Man gjorde undersökningen på en nyrenoverad lekplats som heter Flag Pole Hill i Dallas, USA. Undersökningen omfattade intervjuer med 177 vuxna och 50 barn.

”Utomhuslekplatsen är jättebra för mitt barns hälsa och viktigt för att komma ut och leka och få frisk luft” säger en förälder. Undersökningen visar att 98% av förädrarna tyckte att lekplatser är viktigt. De huvudsakliga skälet är den positiva inverkan på barnens hälsa och den friska luften. Den nyrenoverade lekplatsen i Flag Pole har ökat användningen med 77%.

73% av föräldrarna sa att huvudanledningen till att besöka denna lekplats var den unika lekplatsutrustningen. För att en lekplats skall vara attraktiv är det viktigt att ha unik utrustning för olika åldersgrupper. Ett brett urval av lekutrustning säkerställer att lekområdet är kul och attraktivt för alla åldrar och förutsättningar.

Klicka här för att läsa mer

UNIK LEKDESIGN – ÖKAR LEKTIDEN

 

Vissa lekplatser verkar ha mer besökare och är intressantare än andra, därför gjorde Kompan Play Institue en undersökning om vad som gör att en viss lekplats får mer besökare och mer intressant från ett användarperspektiv. Undersökningen gjordes på en renoverad lekplats i England – Frimley Lodge Park med intervjuer av 262 vuxna och 95 barn.

Studien visade att att mer än hälften av parkens besökare hade ökat antalet besök efter renoveringen.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vår forskning och våra 5 rekommendationer för att designa attraktiva lekplaser som i genomsnitt får barn att leka mer än 60 minuter per gång.

Klicka här för att läsa mer.