Utegym för barn


Barn i Sverige rör på sig för lite. Enligt Folkhälsomyndigheten ligger vi i botten vad gäller andelen skolbarn som rör på sig den rekommenderade minimitiden på 60 minuter om dagen. Och ju äldre barnen blir desto mindre rör de på sig. Bland 15-åriga tjejer är det endast ungefär var tionde som rör på sig tillräckligt.

En förklaring till detta är att äldre barn leker mindre och slutligen upphör de att leka helt. Därför är det så viktigt att erbjuda en brygga mellan lek och träning. Ett utegym för barn som placeras direkt på en lekplats erbjuder en sådan brygga. Barn på exempelvis ett utegym på en skola, kan med tiden gå från att leka till att träna utan att ens märka det, och äldre barn kan agera förebilder för de yngre. Detta lägger grunden till en hälsosam livsstil i det kommande vuxenlivet.

Produkterna nedan lever alla upp till Lekplatsstandarden EN1176 vilket innebär att de fritt kan mixas med vår lekplatsutrustning. På så sätt kan man skapa en parkourlekplats eller ett utegym för barn - utan att fysiskt behöva avskärma utegym från lekplats. Detta möjliggör även för vuxna att träna inom synhåll från sina lekande barn och på så sätt agera förebilder och instruktörer.

28 Produkt(er)

Är det farligt för barn att träna i utegym?

Det är en myt att det skulle vara negativt för barn att styrketräna. Flera studier har visat att det tvärtom leder till många fördelar för barn och ungdomar som bättre motorik, fettförbränning, benhälsa och psykisk hälsa. Det är däremot viktigt att barn tränar på ett korrekt sätt och att vuxna visar dem hur de ska gå tillväga.

Är det bra med utegym på skolor?

Många idrottslärare vittnar om att deltagandet på idrottslektionerna är lågt och skolungdomar har ofta lite att sysselsätta sig med på raster och efter skolan. Ett utegym på skolans lekplats kan vara ett utmärkt sätt att uppmuntra eleverna att träna. En annan fördel är att idrottslärare och annan personal kan visa eleverna hur man utför olika övningar, så att de sedan kan fortsätta träna på egen hand på ett korrekt och effektivt sätt. Denna frihet blir mycket motiverande för dem.