STORY MAKERS™


Med sin kombination av klara färger och mjuka kurvor signalerar STORY MAKERS™ till barn, att här finns en plats endast för dem. Barn tröttnar aldrig på de traditionella lekaktiviteterna som t.ex. att rutscha och gunga. Lekredskap med kända teman som t.ex. tåg, skepp och borgar är bra på att sätta igång deras fantasi och bidrar inte minst till att utveckla viktiga färdigheter. De klara färgerna som kännetecknar STORY MAKERS™ lekredskap hjälper barn med att utveckla sin rumsuppfattning.

14 Produkt(er)

Behöver ni rådgivning?

Vi har 50 års erfarenhet av att utveckla utemiljöer och hjälper dig gärna med ert projekt.