Småbarn Multiplay


Småbarnens färggranna värld

Det är genom lek småbarnen lär sig om världen omkring dem. Genom leken får de prova nya färdigheter, utforska sin fantasi och kreativitet och lära sig om relationer med andra. KOMPANs Multiplay för småbarn är utformad för att hjälpa småbarn att utforska världen omkring dem och hitta sin plats i den.

Ställningarna stimulerar utvecklingen av viktiga färdigheter. Det är bekanta lekutrymmen som barnen kan identifiera sig med (hus och hem), vilket får dem att känna sig hemma. De förhöjda lekhusen erbjuder både en fysisk utmaning att klättra upp i och ett lugnt område under där barnen kan ta en paus och umgås med en kompis.

10 Produkt(er)

Minirutsch

MSC5402
Att åka kana stimulerar barns rumsuppfattning och målfokusering. Rutschbaneåkning är för de modiga småbarnen. Att släppa taget är att utlämna sig åt tyngdkraften - inte undra på att det kräver en hel del mod. Tillträdet till den lilla rutschkanan är gjord av tre låga lätta trappsteg.
Details

Småbarnsslottet erbjuder fantasifull fysisk, social och kognitiv stimulans i överflöd. Slottet lockar barnen genom sin fantasifulla utformning som gör det enkelt att känna igen på långt håll. På en annan sida av strukturen finns ett litet bord för sandlekar eller social samverkan. Dessutom är...
Details

En välbekant och kreativ utformning som erbjuder en mångfald av taktila, manipulerbara element och ger utmärkta möjligheter till berättande, rollek och samspel. Alla dessa element stimulerar också till socialt och verbalt samspel. Små barn älskar att härma omgivningen, och då är det egna hemmet en...
Details

En välbekant och kreativ utformning som erbjuder en mångfald av taktila, manipulerbara element och ger utmärkta möjligheter till berättande, rollek och samspel. Alla dessa element stimulerar också till socialt och verbalt samspel. Små barn älskar att härma omgivningen, och då är det egna hemmet en...
Details

The Toddler's Castle with Rock Climber is an inviting playground activity that at-tracts children to be active and to inter-act in thrilling ways. The cat side has a nice table with play ring and sand sieve, inviting exploration, meetings and socializing, the beginning of the first friendships...
Details

Playing is how toddlers learn about the world around them. Through play, they try out new skills, explore their imagination and creativity, and learn about relationships with other people. KOMPAN’s Multiplay for toddlers is designed to help toddlers safely explore and find their place in the

...
Details

The town slide is so much more than just a slide: it’s an imaginative roller coaster taking you through town from when you stand on top of the stair, head above the highest house on the façade, to when you slide down to ground level again

Details

Den kreativa utformningen av Prat och tummel innehåller en rad taktila och manipulerbara element som stimulerar språkutvecklingen genom att barnet kan namnge, beskriva och jämföra dem. Välbekanta teman som dörrar, megafoner, träd och nyckelhål återfinns i barnets vardag.

Details

Det här är en perfekt parkourstruktur för små barn: ett enormt utbud av fysiska, sociala och kognitiva lekupplevelser erbjuds i den här utrymmesskapande kombinationen av lekstrukturer, som bildar en hel hinderbana för små barn.

Details

Småbarn älskar att leka tittut. Det kan de göra i den här strukturen med en stor tunnel som mittpunkt. Prat och tummel med tunnel erbjuder ett stort antal fysiska, sociala och kognitiva lekupplevelser, med fokus på social samverkan.
Details

Behöver ni rådgivning?

Vi har 50 års erfarenhet av att utveckla utemiljöer och hjälper dig gärna med ert projekt.

 

1 Left Section
2 Right section