ELEMENTS™


ELEMENTS ™ handlar om att aktivera barn och ge förutsättningar för att utveckla vitala livsförmågor genom fysisk lek. Lek med rörliga moment och lek som kittlar i magen motiverar till fysisk lek.  Elements är laddad med lekaktiviteter för att ge barnen just det!

ELEMENTS ™ erbjuder lek för alla förmågor. De många lekaktiviteterna på marknivå gör det möjligt för alla barn att komma åt lekställningen och variera leken med olika aktiviteter. Ramplösningar gör att barn i rullstol kan komma åt lekställningen och leka tillsammans med sina vänner. Ramperna är extra breda för att en vårdgivare eller vuxen ska kunna följa med barnet.

Alla produkter