Småbarnslek Stationer


Lekstationer med teman för inlärning KOMPANS småbarnsstationer efterliknar verkliga miljöer i en åldersanpassad storlek och skala. De välbekanta miljöerna, t.ex. hem och trädgård, ger barnet en viktig känsla av samhörighet och förståelse för sin plats i världen. Lekpanelerna stimulerar barnens kreativa och kognitiva färdigheter och möjligheten att leka från alla håll underlättar för barnen att leka tillsammans. Småbarnsstationerna placeras ovanpå en yta utan att behöva fästas i marken, vilket gör dem till en mycket flexibel lösning. Du kan placera dem både inomhus och utomhus. Du väljer själv.

Alla produkter

8 Produkt(er)