Lekplatser med tolerans för alla oavsett förmåga

Social samverkan är en av många drivkrafter bakom leken. 
Lekplatsen blir mycket roligare när du kan träffa andra där. Detta gäller i alla åldrar.

Glädjen i att leka eller umgås med andra är en av de viktigaste mänskliga behoven, inom alla åldrar, årtionden och kulturer.

  

Den unika positiva kärnan i leken är att det är så intressant att leka vidare att barnen löser konflikter extremt snabbt när de är inne i leken. När konflikterna börjar avstannar leken, och när leken börjar avstannar konflikterna. Barn kan bara leka när de är vänner. För att en lekplats ska passa utmärkt för social samverkan måste den ta hänsyn till alla åldrar och förmågor, och dessutom de många sätten att samverka under leken: 

bästa möjliga stöd för social-emotionella, fysiska, kognitiva och kreativa lekar måste skapas genom lekutrustningen och lekplatsens utformning.