SNABBARE INLÄRNING VIA LEK

På senare tid har stora mängder forskning dokumenterat att lek är avgörande vid inlärning och utveckling av grundläggande färdigheter. 

Barn förbättrar sin förmåga att lära sig nya färdigheter genom lek, och därför bör lek användas aktivt som ett medel för inlärning snarare än bara som en paus under barnets dag i skolan eller förskolan. Mot bakgrund av detta ser vi att läroplanerna för alla delar av utbildningssystemet – från daghem och förskolor till högstadieskolor – sätter upp allt mer ambitiösa mål för barnens utveckling.

Vi på KOMPAN stöttar den här utvecklingen fullt ut. Alla KOMPAN:s leklösningar kombinerar lekfulla stunder med ett effektivt verktyg för pedagoger och lärare i deras arbete med barnen.

Därför är allt vi gör fokuserat på leklösningar som ger utveckling inom följande 4 kompetenser:

De fyra kompetenserna är övergripande färdigheter, men hur de tillämpas varierar naturligtvis från åldersgrupp till åldersgrupp.

Därför är åldersanpassad lek själva ledstjärnan för de leklösningar vi utvecklar inom utbildningssegmentet. Hos KOMPAN vet vi nämligen att lek är avgörande för inlärningen.

KOMPAN-Edu-Skill-Physical.pngPHYSICAL

– the joy of physical challenge

KOMPAN-Edu-Skill-SocialEmotional.pngSOCIAL/EMOTIONAL

– the joy of being together

KOMPAN-Edu-Skill-Cognitive.pngCOGNITIVE

– the joy of learning

KOMPAN-Edu-Skill-Creative.pngCREATIVE

– the joy of creating on your own

Småbarnsuppfostran och vård

Forskning visar att investering i småbarns utbildning och vård är en säker väg till framtida välfärd och välstånd.

Fysiska lekaktiviteter är otroligt viktiga då det har dokumenterats att till och med små barn rör på sig för lite, vilket hindrar dem från att utveckla sina motoriska färdigheter i samma utsträckning som tidigare generationer har.

För småbarn blir motivationen att använda en lekplats och lekplatsutrustning mycket större när de olika aktiviteterna är interaktiva och passar till deras lekar och rörelser, några exempel är gungor, snurror, och studsmattor eller fjädrar.

 

Grundskolan och gymnasiet

Skolorna förväntas tillgodose barn med livs erfarenhet samt akademiska färdigheter. Väldesignade lekplatser understödjer och underlättar detta, och kan också användas för att vidare utveckla barns sociala och fysiska färdigheter.

Ett växande antal barn lever nuförtiden en alltmer stillasittande livsstil och behöver stöd och vägledning för sitt sociala beteende. Välplanerade skolgårdar tar sin utgångspunkt från användarnas lek-behov.

Världshälsoorganisationen rekommenderar att barn under 5 år tränar deras motorik, kondition, och styrka dagligt för att stärka deras arm och kärnmuskler samt deras bendensitet. En åldersanpassad skolgård erbjuder flera olika möjligheter för fysisk aktivitet som motiverar barn, även de som har sämre kondition, att vara fysiskt aktiva på ett självstyrt och roligt sätt.

Social interaktion kommer att ske mycket på välplanerade skolgårdar, och lärare berättar att sociala färdigheter så som att vänta på sin tur, är svåra att lära ut, men lätta för barnen att lära sig själva när de leker på lekplatser. Guidad och instruerade aktiviteter samt undervisning kan också ske på lekplatsen. En skolgård som planerats med ändamålet att stödja både fri, guidad och instruerad lek kan erbjuda alla barn en motiverande och lärande lekupplevelse. Sist men inte minst kan lekplatsen användas som ett inspirerande pedagogiskt verktyg för lärare och gefullt fysiskt aktiverande lärande möjligheter i linje med läroplanen.