Lekplatser är de mest effektiva och roliga motivationsfaktorerna för fysisk aktivitet.

Lekplatser är grundläggande för barns hälsa. Undersökningar visar att välutrustade lekplatser är den viktigaste faktorn för barnens fysiska aktiviteter, i högre grad än andra produkter i parkerna. 

Fysiska aktiviteter på lekplatserna är en rolig och frivillig del av de 60 minuter fysisk aktivitet om dagen som barn enligt Världshälsoorganisationen minst måste ha.

En välutformad lekplats är grundläggande för barnens utveckling av motoriska färdigheter, muskelstyrka, benstyrka och kondition.

Genom fysiska lekar övas den kognitiva förmågan och sparas för att användas senare: dessutom lär sig barnet behärska sin kropp i olika utrymmen, hur mycket kraft som krävs för olika rörelser och ansträngningar och hur de kan finslipa sin timing.

Tänk på trafiken: dessa tre fysiska insikter är grundläggande för att hantera trafikrisker.