Lek för alla - universell utformning för inkluderande lekplatser

En inkluderande lekplats är tillgänglig och rolig för alla barn – med eller utan funktionsnedsättningar 

I den här publikationen visas KOMPAN Play Institutes rekommendationer för universella och inkluderande lekplatser. Rekommendationerna bygger på inspirerande exempel på universella lekplatser, designpunkter att tänka på vid utformning av universell lekutrustning samt institutets senaste forskning och användarobservationer för inkluderande lek.

Universell design och inkluderande lekplatser är grundläggande för KOMPANs DNA. KOMPAN Play Institute har ägnat sig åt testning och utveckling av lekaktiviteter för alla barn, inklusive barn med funktionsnedsättningar, sedan början av 1990-talet. 

En inkluderande lekplats är tillgänglig och rolig för alla barn – med eller utan funktionsnedsättningar.