Kvalitetspolicy

KOMPAN vill tillhandahålla lösningar som skapar hälsosammare och gladare samhällen genom att erbjuda världens bästa lek- och träningslösningar. Vi erbjuder hållbara produkter av hög kvalitet och med lång livslängd.

Användar- och kundengagemang

Baserat på studier och innovation erbjuder vi smart utformade lösningar med avsedd användning i åtanke. Vi erbjuder segmenterade lösningar som tillgodoser kundens behov.  

Ledarskap och personligt engagemang

Människor på alla nivåer utgör kärnan i en organisation, och deras helhjärtade engagemang gör att deras förmågor kan användas fullt ut till KOMPANs fördel. Cheferna tar fram ett gemensamt syfte och en gemensam plan för KOMPAN. De skapar och upprätthåller en intern miljö där människor kan vara fullt delaktiga i att uppnå organisationens mål.

Processer och system

KOMPAN strävar efter att implementera lämpliga och effektiva produktsäkerhets- och kvalitetssystem.

Lag och andra bestämmelser

KOMPANs produkter uppfyller alla relevanta internationella och nationella säkerhetsstandarder.

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar av KOMPANs övergripande resultat är ett av våra viktigaste mål. KOMPAN strävar efter att samla in information om hur våra produkter fungerar på marknaden, vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra oacceptabla risker och att utnyttja vår produkterfarenhet vid framtida produktutveckling.KOMPAN kommer att se till att alla produkter utvärderas ordentligt och att resultaten dokumenteras.