KOMPAN Sport & Fitness Institute

En nyetablerad institution som skapar träningskoncept för alla och utvecklar produkter utifrån insikter från träningsexperter och kunders behov och krav.

Genom att vara en global expert på lekplatser observerade KOMPAN ett växande behov av utomhusgym och workout pass.

KOMPANs kunder står inför stora utmaningar med ökande urbanisering, stillasittande livsstil och en åldrande befolkning. Världen lider av inaktivitetsrelaterade kriser med övervikt och många andra sjukdomar som direkt kan kopplas till en stillasittande livsstil.

Likvärdigt med att vara inaktiv är ensamhet som nu också identifierats som en av de största globala hälsoproblemen.

För att kunna erbjuda effektiva lösningar på dessa utmaningar, har KOMPAN inrättat KOMPAN Sport & Fitness Institute som ett kompliment till KOMPAN Play Institute.

Alltid angelägna om att skapa och sprida kunskap har KOMPAN Fitness Institute ett nätverk för att generera och samla internationell kunskap om fysisk aktivitet och utomhus fitness.

Den forskning som KOMPAN Sport & Fitness Institute gör ligger som grund för produktutveckling, träningsprogram, digitalt stöd och samordning av kunskap.

FItness-wheel_UK_master-Large.png

Vill ni veta mer? Klicka här