KOMPAN Design Studio

KOMPAN Design Studio är en innovativ specialenhet som förverkligar dina lekplatsvisioner. Vi tror på att tänka annorlunda, och genom att utmana rådande normer strävar vi efter att nå vårt viktigaste mål, d.v.s. skapa lekplatser som ger fantastiska arkitektoniska upplevelser.

Under många år har vi fått förfrågningar om speciella och skräddarsydda lösningar. Med KOMPAN-gruppens många års erfarenhet av att utveckla lekplatser har vi skapat en ny innovativ enhet för att hantera endast dessa skräddarsydda projekt - KOMPAN Design Studio

KOMPAN Design Studio är en speciell enhet inom KOMPAN-gruppen med mycket erfarna designers, arkitekter och ingenjörer. några med mer än 25 års erfarenhet inom lekplatsindustrin. Enheten är baserad i Berlin. 

Vårt huvudsyfte är att skapa en anpassad och unik lekplats varje gång, och därigenom se till att kundernas visioner uppfylls.1494497470_zap-1632-prio-billede.jpg

Vi gör visionen verklig

På KOMPAN Design Studio tar vi oss an alla typer av projekt. Ingenting är för litet eller för stort. Baserat på ett nytt innovativt tänkande och genom att utmana nuläget strävar vi efter att uppnå vårt centrala mål som är att skapa lekplatser som är en fantastisk arkitektonisk upplevelse.

DE_Berlin-Plane-Phoenix_2.renderingjpg.jpg1494942511_de-berlin-2015-27196-phoenix-plane-27196-4368.jpg

Vi kombinerar bara de bästa och mest lämpliga produkterna för din lösning, och med den bästa tekniken och materialen ser vi till att dina behov och önskningar uppfylls. Därför ligger unikiteten inte nödvändigtvis i den enskilda produkten utan i rätt sammansättning av olika produkter och material - och det är det som gör en lekfull lekplats.

Med all kunskap om barn och lek som vi har inom KOMPAN kan vi skapa de mest lekfulla lekplatser och samtidigt nyttja den kunskap som vi får från KOMPAN Play Institute som är ett kunskapscenter inom KOMPAN. 

Genom utvecklingsprocessen säkerställer vi att ni får all hjälp ni behöver för att kunna göra ert unika projekt verkligt. 

  • Första mötet / ”brainstorm” och utbyte av idéer, göra sketcher, bestämma projektets riktning etc. 
  • Presentation av det unika projektet och kostnadsförslag
  • Slutföra dokumentation inklusive Säkerhet
  • Hjälp genom hela processen

KOMPAN Design Studio finns både globalt och lokalt och kan hjälpa dig på alla sätt du önskar.

Unika idéer kräver unika lösningar!

KOMPAN Design Studio tror på att tänka annorlunda och att utmana nuläget, vi kundanpassar lösningar och skapar dina lekmässiga landmärken.

Med KOMPAN har du en partner med mer än 45 års erfarenhet av att skapa lekplatser över hela världen, och därför kan du vara säker på att vi pratar ditt språk.

brrainstorm.jpg