Kataloger

Vill du inspiration till ett projekt? 

Produkt Oversigt 2018

Produkterna i vårt marknadsledande sortiment sträcker sig över alla åldrar, täcker alla potentiella kategorier och passar alla barns fysiska och mental utveckling.

 


KOMPAN 2017

Denna katalog är en inspirationskatalog och visar bilder och projekt från KOMPANs lekplatser världen över. Det betyder att vissa produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder.


KOMPAN Sport & Fitness

Med visionen att få alla medborgare mer aktiva har KOMPAN skapat ett produktsortiment för att inspirera till utomhusträning och minska de hinder som finnas för att kunna utöva fysisk aktivtet.

 


KOMPAN Robinia

Från böljande träd till roligt på lekplatsen!

Naturens ekologiska former och robinträdets unika böjda form är inspirationen till vår nya Organic Robinia-design.


KOMPAN Mini - Småbørn & dagsinstitutioner

Barn och lek är en god investering!

Barn utvecklas oerhört mycket under de första åren och leken är en viktig del av den processen.


COROCORD 2017

Bli inspirerad och hitta din rep lekställning.


SIMPLY Play

Det breda SIMPLY Play leksortimentet erbjuder många aktiviteter och täcker alla kategorier inom lek. Därför erbjuder SIMPLY Play allt du behöver för att få en komplett lekplats.


1 Full width
2 Max width