KOMPAN sport & Fitness institute

Grundat på kunskap

KOMPAN Sport & Fitness institute är ett globalt nätverk av yrkesmän och experter på sport och motion som delar kunskap och information om trender samt bedriver forskning. Nätverket har strategiska parnerskap med alla lokala intressenter så som universitet, forskare, utvecklare och fitnessklubbar vilket är viktigt för att kunna förbättra kunskapen inom sport och fitnessområdet.