KOMPAN Play Institute

FORSKNING ÄR BASEN FÖR INNOVATION

KOMPANs läsningar bygger på vår kundorienterade forskning.

Det är av största vikt för oss att skaffa oss viktiga och unika insikter för att stärka våra kunskaper både inom lekbeteenden och inom sport- och motionsbeteenden. Med anledning av detta har KOMPAN investerat i två interna forskningscentrum: KOMPAN Play Institute och KOMPAN Sport & Fitness institute.

 

KOMPAN Play Institute är ett internationellt nätverk av specialister inom barn och barns lek. Nätverket överväger huruvida olika trender i samhället påverkar barns utveckling och deras möjligheter till att få leka. Institutet initierar och deltar i olika analyser och forskningsprojekt i hela världen. Våra produkter är designade för att uppfylla kraven på barns utveckling och ska täcka alla läroplanens krav. Vi kombinerar

olika typer av produkter för att kunna skapa en spännande och rolig leklösning som passar alla typer av barn och förutsättningar.