KOMPAN Play Institute

Lekplatser baserade på användarbeteende

 

Vad krävs det för att bygga världens bästa lekplatser? Vad är det som bäst motiverar barn att leka, stanna länge på lekplatsen och komma tillbaka? Vilken design inspiererar barn att leka och utvecklas fysiskt, socio-emotionellt och kognitivt-kreativt? Dessa är de huvudsakliga forsknings- och uppfinningsfrågorna som Kompan Play Institute arbetar med.

Kompan Play Institute är Kompans avdelning med specialister som är dedikerade för utveckling , dokumentation och forskning kring lek och lekplatser. Kompan Play Institute har funnits sedan 1980 talet.

Huvudsakliga arbetsområden för Kompan Play Institute

Forskning om lekplatser och barns utveckling

Tester och dokumentering av lekdesign för barn med olika förutsättningar

Vetenskapliga publikationer och forskning kring lekplatsspecifika ämnen

Konsulterar och förespråkar lekplatser och stadsutveckling för lek

 

Innovationer med Kompan Play Institute

Lek förändras när tiderna och livsstilar förändras, men barn fortsätter att vara lekexperter i en föränderlig värld. Framgångsrik lekdesign är baserad på deras input kombinerat med insikter från specialister avsende barns pågående förändringar och utveckling. Byggstenarna i Kompans lekinnovationer är forskning och lyssna/observera när barn leker.

Kompan Play Institute följer och leder fortgående forskning om fördelarna med lek och barns utveckling. Dessa insikter ger upphov till underlag för lekinnovationer. Dokumentationen av lekvärde och barns fördelar av lek är den huvusakliga expertisen i Institutet, de samarbetar med designenheter inom Kompan och testar prototyper med barn och dokumenterar effekterna av lekplatslek. Barns godkännande och specialistdokumentering av lekvärde genom hela designprocessen garanterar att Kompans utrustning attraherar barn, får barn att stanna på lekplatsen och lekvärde.

 

Möt Kompan Play Institute

Jeanette-Fich-Jespersen-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Jeanette Fich Jespersen

Head of KOMPAN Play Institute

MA in Nordic and Anglosaxon Philology

Suzanne-quinn-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Suzanne Quinn

Manager KOMPAN Play Institute

PhD in Early childhood learning

Maria-from-Kompan-Play-institute.jpg

Maria Ross Larsen

Research Project Manager, KOMPAN Play Institute

MSc in Economics and Business Administration - Market Anthropology

Thea-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Thea Toft Amholt

PhD Student, KOMPAN Play Institute

MSc in Psychology