Innovativa produkter - nyckeln till mer lek

Ny forskning från KOMPAN Play Institute visar att innovativa produkter är nyckeln till mer lek

Ny forskning från KOMPAN Play Institute visar att innovativa produkter är nyckeln till mer lek

Lekplatser har identifierats som den platsen i parker där barn gör av med mest energi, därför ville KOMPAN Play Institute undersöka hur lång tid barn och föräldrar stannade kvar på den nyrenoverade lekplatsen vid Flag Pole Hill i Dallas, USA. Forskningen inkluderade intervjuer med 177 vuxna och 50 barn.

"Utomhus lekplatsen är bra för mitt barns hälsa och en viktig möjlighet att komma ut i friska luften!" Sa en intervjuad förälder. Forskningen från KOMPAN Play Institute visade att 98% av föräldrarna tyckte att lekplatser var viktiga och att främsta orsaken var det positiva inflytandet på deras barns hälsa och den friska luften. Den nya lekplatsen vid Flag Pole Hill, som skapar WOW-känsla hos både barn och föräldrar, ökade användningen av parken med 77%.

73% av föräldrarna uppgav att främsta anledning till att besöka den här lekplatsen var den unika lekutrustningen. Föräldrarna tyckte att för att göra en lekplats attraktiv är det viktigt att ha unik lekutrustning för olika åldersgrupper. En mängd olika lekprodukter säkerställer att lekområdet är roligt och attraktivt för alla åldrar och förmågor.

Klicka på länken nedan för att lära dig mer om forskningen och läs KOMPAN Play Institute:s fem rekommendationer för att utforma attraktiva lekplatser som i genomsnitt får barn att leka i mer än 60 minuter.

Scrolla ner och dyk in i våra infographics

Du kan också ladda ner mer information om du klickar här... 

KPI_SE_Texas_Retention study_infographic.png