LEKREDSKAP MED PLATS FÖR ALLA

Vi på KOMPAN menar att alla barn har rätttill fri lek - oavsett deras fysiska och mentalafärdigheter. Detta är helt i överensstämmelse med FNs Barnkonvention som är den konventionsom är undertecknad av flest nationer någonsin. 

KOMPAN_160412_FRUENS_BOEGE_012_-_Inclusion_small.jpg

Under de senaste åren har de flesta nationerna också undertecknat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Denna konvention kräver att det offentliga rummet inrättas efter principerna inom universell design.

KOMPANS TRADITION I UNIVERSELL DESIGN

För KOMPAN är universell design en naturlig del av vår filosofi. Vi ger alla barn möjlighet att leka - och att leka  tillsammans. Större delen av våra lekredskap har universell design, så att alla barn kan få glädje av dem. Det finns t.ex. många öppningar och detaljer som ger möjlighet till samspel mellan barnen inne i lekredskapet och utanför.

 

1499429023_20150928-kompan-inlcusion-small-2.jpg

LEKAKTIVITETER I TRE KATEGORIER

KOMPAN delar in aktiviteterna på sina lekredskap i tre kategorier:

• Aktiviteter på marknivå

• Aktiviteter på höjdnivå

• Aktiviteter på flera nivåer

Definitionen av aktiviteter bygger på ADAAG (Americans with Disabilities Act’s Accessibility Guidelines for Play Areas). Med hänsyn till ADAAG har ett lekredskap universell design om det finns lika många aktiviteter på marknivå som på höjdnivå. Därutöver erbjuder KOMPAN aktiviteter på flera nivåer, som både är tillgängliga från marknivån och höjdnivån och därmed skapas varierande lekmöjligheter.

 

 DESIGNPRINCIPER FÖR KOMPANS UNIVERSELLA LEKUTRUSTNING

KOMPANs produktinnovationer styrs av följande fem principer för universell och inkluderande design. 

 

1. Universella och tillgänglig 

2. Flerfunktionella (om möjligt)

3. 360°-design (lek från alla sidor)

4. Utrustade med olika lekmöjligheter

5. Tydliga i färg- och designsignaler