JÄMSTÄLLD LEK

inclusive playground equipment by KOMPAN

Alla barn är olika. De har sin egen personlighet, styrka och individualitet, men alla barn har gemensamt att de vill leka. Enligt Kompan Play Institue forskning vill alla barn oavsett förutsättningar ha en lekplats som är spännande med olika lekaktiviteter och mycket kompisar.

Sedan Kompan Play Institute startades under 1980-talet är inkluderand lek och universell design en del av Kompans DNA. Universell design välkomnar alla användare oavsett vad de har för förutsättningar. Det betyder en inkluderande inställning: alla människor kan inte leka på allt men alla skall kunna leka på något – vi kallar det lek för alla. Jämlikhet i tillgänglighet till lekplatsen och användandet är ett fundamentalt ansvar för våra kommuner och samhällen. Kompan Play Institute är där för att säkerställa att de rätta dokumenterade lösningarna tillhandahålls.

Målet är att via inkluderande lek förena alla oavsett deras förutsättningar genom lek.

BARN MED RÖRELSEHINDER VILL OCKSÅ HA SPÄNNANDE LEK MED SINA KOMPISAR

 

Denna studie undersöker till vilken grad icke-specialiserade, icke åldersanpassad lekutrustning och lekplatser utvecklar barn med funktionshinder, inlärningsutmaningar och barn i allmänhet. Bra inkluderande lekplatser är inte mer komplicerade, tids eller utrymmeskrävande än andra lekplatser. Läs studien för att göra välinformerade beslut om vilka lekplatser som är verkligt inkluderande och spännande för användarna. Gemensam lek för alla barn är bra för alla – det ökar självständighet, tolerans och empati. Kompans mål är att göra lekplatser mer inkluderande genom att använda universella lekformler. Enkelt sagt: förena barn i lek.

Klicka här för att läsa mer.

KOMPAN research on special needs playground equipment
KOMPAN truly inclusive playground research

BARN MED RÖRELSEHINDER HAR MINDRE ÄN 50% CHANS ATT FÅ TILLGÅNG TILL LEKPLATSER

 

Lek mellan barn med olika förutsättningar hjälper till att utveckla självständighet, tolerans och empati. Denna undersökning från Kompan Play Institute visar att 71% av alla rullstolsanvändares närmaste lekplats inte var tillgänglig. Den visar också vad barn vill ha.

Det är välkänt att lekplatser är motiverande för barn att vara fysiskt aktiva på ett roligt sätt.

Men, för att detta skall vara sant för alla barn måste lekplatserna vara tillgänglighetsanpassade och intressanta.

Klicka här för att läsa mer.

LEK FÖR ALLA – UNIVERSELL DESIGN FÖR INKLUDERANDE LEKPLATSER

 

Denna publikation visar Kompan Play Institutes rekommendationer för universella och inkluderande lekplatser baserat på inspirationella universala projekt, designtips för universell lekutrustning och Institutets senaste forskning avseende inkluderande lek.

Universell Design och inkluderande lekplatser är fundamentalt i Kompans DNA.

Kompan Play Institute har testat och utvecklat lekaktiviteter för alla barn oavsett förutsättningar sedan tidigt 1990-tal.

En inkluderande lekplats är tillgänglig och kul för alla barn oavsett förutsättningar.

Klicka här för att läsa

KOMPAN research, equality in play