Hur får man människor aktiva

FÖR ATT ÖVERVINNA HINDER - MOTIVERA, STIMULERA, AKTIVERA

KOMPANs egen forskning visar att önskan att vara aktiv finns där men onödiga hinder kommer i vägen. Det blir en ond cirkel. Tid, pengar och motivation är huvudorsakerna man anger som skäl för att vara inaktiv, och socialt utsatta grupper är särskilt berörda. 

Låg inkomst kan kopplas samman med mindre fritid, begränsad tillgång till träningslokaler och en livsstil som inte stödjer fysisk aktivitet. Det här är viktiga faktorer. KOMPANs forskning visar att hela 60% av befolkningen inte tycker att dagens offentliga utrymmen lockar till fysisk aktivitet.

För att göra inaktiva människor mer aktiva behöver samhället skapa tillgängliga och effektiva träningslokaler anpassade för alla åldrar och olika fysiska förutsättningar. Tillsammans med bra instruktioner stimulerar och motiverar det till aktivitet. Forskning visar att en digital och fysisk guide ökar träningsaktiviteten betydligt. Den supporten gör skillnad och skapar en väg mot ett bättre liv.

Fakta 2016:

HINDER FÖR FYSISK AKTIVITET

Tidsbrist: 56%

Gym är dyrt: 33%

Behöver motivation: 17%

Brist på träningsmöjligheter i kommunen: 39%

MÖJLIGHETER

59% av befolkningen vill träna mer.

40% av all fysisk aktivitet sker utomhus och 25% till och från arbetet, skolan eller affären. 

Aktivitets Appar är det mest önskade i framtiden. 

31% av "smartphone" användare har appar för att underlätta sin träning

 

KÄLLA:

Akers, A., 2012. Visual Color Perception in Green Exercise: Positive Effects on Mood and Perceived Exertion. Environmental Science Technology, 21:46(16), 6881-6.; European Barometer 2014; KOMPAN Sport & Fitness Institute; McKinsey Global Institute; MEF (Mobile Ecosystem Forum); The Retention People; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)