Ramavtalsleverantör

logo hbv avtal

KOMPAN är antagen ramavtalsleverantör till HBV inom alla ramavtal för utemiljö. 
Det innebär att du som använder HBVs ramavtal kan avropa produkter och tjänster
från KOMPAN genom rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Kontakta KOMPAN för att få mer information om vad som ingår i varje avtalsområde.

 

 

HBV Ramavtalsleverantör
Kompan är rangordnad 1:a på avtalsområden för Sport och Fitness Fallskydd Konstgräs Cykelställ.

Kompan är rangordnad 2:a på avtalsområdet för Lekutrustning.

Kompan är rangordnad 3:a på avtalsområdet för Parkmöbler.

 

 

 


Vad innebär rangordning?

För avrop med ett värde upp till 500 000 SEK är avropsordningen rangordning. Avrop sker från den leverantör som rangordnats 1:a inom aktuellt avtalsområde. Beställaren ska vid avrop kontakta leverantören som är rangordnad 1:a för avrop av standardprodukt eller produkt från övrigt sortiment. 

Om rangordnad 1:a ej kan leverera det som efterfrågas ska beställaren tillfråga nästa rangordnad avtalsleverantör enligt avtalsvillkoren.

Kontakta KOMPAN för att få mer information om hur du kan avropa KOMPAN på HBVs ramavtal.

 

 

 

 

HBV Ramavtalsleverantör
HBV Ramavtalsleverantör

 

 

 

 


Vad innebär förnyad konkurrensutsättning?

För avrop med ett värde över 500 000 SEK per avtalsområde tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Beställaren ska skriftligen tillfråga alla antagna leverantörer i avtalsområdet och beskriva vad som efterfrågas, vilka kriterier som ska uppfyllas och hur utvärderingen går till.

Kontakta KOMPAN för att få mer information om hur en förnyad konkurrensutsättning går till.

 

 

 

 

 

 

 PRISLISTOR

 

 

 

 

 

HBV Ramavtalsleverantör