Hälsosam lek

Hälsoutmaningar under barndomen idag

Världen över oroar sig föräldrar, personal och politiker över försämringen av barnens hälsa. Idag är det i själva verket fler barn som kämpar mot övervikt än som riskerar svält. Barnens stillasittande livsstil har dramatiska konsekvenser – inte bara för deras fysiska hälsa, utan också för deras inlärning och deras sociala och emotionella färdigheter. Den här publikationen är tänkt att utgöra en inspirationskälla för att återinföra utomhusleken i barnens liv och hantera några av de akuta hälsofrågorna, inte bara på fysisk nivå: genom att vara fysiskt aktiva och leka utomhus regelbundet ökar barnen inte bara sina fysiska färdigheter, utan också sina emotionella färdigheter, sociala färdigheter och inlärningsfärdigheter.

Lekplatser: ramar för hälsa och viktiga färdigheter för livet 

I vår strävan att förbättra barnens hälsa är det alltför lätt att förbise det uppenbara: Barn gillar faktiskt att vara aktiva! 

Om barn förses med en välutrustad lekplats på en lämplig plats, är det svårt att hålla dem borta. En utmärkt bieffekt av denna glädje är att barnen gör av med energi medan de leker.

Genom att skapa fler områden med fri tillgång till kostnadsfria lekaktiviteter och fria lekar, ger vi barnen möjlighet att vara fysiskt aktiva utan att behöva tävla och få instruktioner. Dessutom stimulerar vi deras kreativitet, sociala förmåga och självkänsla. Lekplatser är ramar för hälsa och viktiga färdigheter för livet.

• Under de senaste 30 åren har europeiska barns fysiska prestanda inom snabbhet, uthållighet och styrka minskat med 10–12 %

• 50–75 % av 11–15-åringarna är inte fysiskt aktiva den rekommenderade timmen om dagen

• 60 % av vuxna européer utför inte måttlig fysiskt aktivitet den rekommenderade halvtimmen om dagen

• Europeiska pojkar är generellt sett mer fysiskt aktiva än flickorna

• Övervikt definieras som ett BMI (Body Mass Index) på över 25

• I Europa är minst 3 miljoner barn kraftigt överviktiga