GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET

Skolorna förväntas tillgodose barn med livs erfarenhet samt akademiska färdigheter.

Väldesignade lekplatser understödjer och underlättar detta, och kan också användas för att vidare utveckla barns sociala och fysiska färdigheter. Ett växande antal barn lever nuförtiden en alltmer stillasittande livsstil och behöver stöd och vägledning för sitt sociala beteende.

Välplanerade skolgårdar tar sin utgångspunkt från användarnas lek-behov. Världshälsoorganisationen rekommenderar att barn under 5 år tränar deras motorik, kondition, och styrka dagligt för att stärka deras arm och kärnmuskler samt deras bendensitet. En åldersanpassad skolgård erbjuder flera olika möjligheter för fysisk aktivitet som motiverar barn, även de som har sämre kondition, att vara fysiskt aktiva på ett självstyrt och roligt sätt. Social interaktion kommer att ske mycket på välplanerade skolgårdar, och lärare berättar att sociala färdigheter så som att vänta på sin tur, är svåra att lära ut, men lätta för barnen att lära sig själva när de leker på lekplatser.

Guidad och instruerade aktiviteter samt undervisning kan också ske på lekplatsen. En skolgård som planerats med ändamålet att stödja både fri, guidad och instruerad lek kan erbjuda alla barn en motiverande och lärande lekupplevelse. Sist men inte minst kan lekplatsen användas som ett inspirerande pedagogiskt verktyg för lärare och ge fullt fysiskt aktiverande lärande möjligheter i linje med läroplanen

Kontakta kundservice