Garanti

Livstidsgaranti*

 • Förzinkade strukturella delar
 • Stålstänger
 • Tvärbjälkar
 • Golvkonstruktioner
 • Toppkonsoler
 • Hårdvara i rostfritt stål
 • EcoCore™ och andra HDPE-paneler

15 års garanti

 • Bearbetat Robiniaträ

10 års garanti

 • Golv och paneler i högtryckslaminat
 • Förzinkade metalldelar och delar i aluminium med målat ytlager
 • Andra förzinkade metalldelar
 • Andra delar i rostfritt stål
 • "S"- klämmor i rostfritt stål
 • Solida plastdelar
 • Ofärgade metalldelar
 • Lärkträ från Sibirien
 • Annat bearbetat trä

5 års garanti

 • Hartstäckta plywoodplattor
 • Ihåliga plastdelar
 • Andra färgade metalldelar
 • Fjädrar och kullager
 • Rep- och nätkonstruktioner
 • Betongdelar
 • Flextop orörd EPDM

2 års garanti

 • Rörliga plast- och metalldelar
 • EPDM gummi membran
 • Elektroniska komponenter
 • Flextop Återvunnet EPDM
 • Solskydd och solsegel

1. GARANTINS OMFATTNING.

Denna garanti gäller för KOMPANs produkter för de tidsperioder som benämns för varje produkttyp ovan, och med de begränsningar som tas upp i denna garanti. Garantiperioden gäller från det datum då orginalkunden gör inköpet. Garantin gäller endast defekter i material. KOMPANs ansvar begränsas i denna garanti till kostnadsfri reparation eller ersättning av defekta produkter, utifrån KOMPANs egen bedömning. Defekta elektroniska komponenter kommer att levereras och bytas ut av en proffessionell installatör från KOMPAN ICON utan kostnad.

2. GARANTIN GÄLLER ENDAST OM PRODUTER HAR INSTALLERATS OCH UNDERHÅLLITS KORREKT.

Garantin gäller endast om KOMPANs produkt har installerats enligt de instruktioner KOMPAN tillhandahållit, och underhållits korrekt i enlighet med KOMPANS underhållsmaterial. Garantin för ICON´s elektriska komponenter är avhängig av att dessa produkter installeras av en ICON-utbildad och godkänd installatör. 

3. INGEN GARANTI GES VID OLYCKOR, SLITAGE KOSMETISKA PROBLEM, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER VANDALISM.

Garantin gäller inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, ytkorrosion på metalldelar, missfärgade ytor och andra kosmetiska problem eller fel som orsakats av felaktig användning eller vandalism. Naturliga förändringar i trä som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin.

4. PRODUKTER INSTALLERADE NÄRA VATTEN

Produkter som installerats i direkt kontakt till med klorerat vatten eller saltvatten, vattenparker eller produkter som installerats med sporadisk kontakt med sådant vatten eller installerats så nära kusten att de påverkas av saltstänk, omfattas inte av garantin vid skador förorsakade av korrision.

Standardprodukter som installerats i kustområden, inom 200 meter från kusten, har halverad garantitid jämfört med standardgarantin, vid skador förorsakade av korrosion. KOMPAN´s LIVSTIDSGARANTI, om den kan tillämpas, är begränsad till 5 års garanti för dylika produkter. 

5. PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM LEVERERAS AV TREDJE PART

KOMPAN tillhandahåller produkter som inte tillverkats av KOMPAN och installationstjänster som utförs av certifierade tredjepartsleverantörer. Denna generella KOMPAN-garanti gäller inte dylika produkter som inte tillverkats av KOMPAN och dessa installationstjänster, vilka kan ha sina egna garantier. KOMPAN kommer att vidarebefordra information om sådana garantier närhelst möjligt. 

*KOMPANs LIVSTIDSGARANTI gäller för hela produtens livstid, tills produkten avinstallerats och/eller tas ur bruk. 
Dessutom gäller KOMPANs allmänna villkor och leveransvillkor som komplement till denna garanti.