Garanti

Vi har branschledande garantier 

 

warranty1.jpg

Livstidsgaranti*

Varmförzinkade delar

Delar i rostfritt stål 

EcoCore™ och andra paneler i högdensitets polyetenplast (HDPE)

warranty2.jpg

15 års garanti

Delar i robiniaträ

Högtryckslaminerade delar (HPL)

Aluminiumdelar

warranty3.jpg

10 års garanti

• Stolpar i TexMade™

• Förzinkade stolpar med målat ytlager

• Målad yta på förzinkade metalldelar eller aluminiumdelar

• Stålrutschbanor

• Elförzinkade metalldelar

• Gjutna PP-plan

• Solida plastdelar

• Ihåliga plastdelar

• Genomskinliga delar av polykarbonat (PC)

• Rep- och nätkonstruktioner 

• Lärk, furu och andra träslag

• Delar av träplastkomposit (WPC)

warranty4.jpg

5 års garanti

• Hartstäckta plywoodplattor

• Fjädrar och kullager

• Grafiskt tryck på genomskinliga PC-paneler

• Betongdelar

• FLEXOTOP™ ECO-system med toppskikt i nytt EPDM

• Galaxy, anslutningsbollar

Warranty5.jpg

2 års garanti

• Rörliga plast- och metalldelar

• Gummimembran

• Skärmar och elektroniska komponenter

• FLEXOTOP™ ECO-system med toppskikt i återvunnet EPDM

• Solskydd och sol-segel

Garantins omfattning

Denna garanti gäller KOMPANs produkter för de tidsperioder som benämns för varje produkttyp ovan, och med de begränsningar som beskrivs i denna garanti. Garantiperioden gäller från det datum då ursprungskunden gör inköpet. Garantin gäller endast defekter i material. KOMPANs ansvar begränsas i denna garanti till kostnadsfri reparation eller ersättning av defekta produkter, utifrån KOMPANs egen bedömning. Defekta elektroniska komponenter kommer att levereras och bytas ut av en professionell installatör från KOMPAN ICON utan kostnad.

 

Korrekt installation och underhåll

Garantin gäller endast om KOMPANs produkter har installerats enligt de instruktioner KOMPAN har tillhandahållit och underhållits korrekt i enlighet med KOMPANs underhållshandbok. Alla eventuella  arantianspråk ska åtföljas av fullständig dokumentation för korrekt installation och underhåll. Garantin för ICONs elektriska komponenter är avhängig av att dessa produkter installeras av en ICON-utbildad och godkänd installatör.

 

Undantag från garantin 

Garantin gäller inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, ytkorrosion på metalldelar, missfärgade ytor och andra kosmetiska problem eller fel som orsakats av felaktig användning eller skadegörelse. Naturliga förändringar i trä som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin.

 

Installationer nära vatten 

Produkter som är installerade i direkt kontakt med klorvatten (vattenparker) eller saltvatten, eller produkter som är installerade inom 200 meter från stranden omfattas inte av KOMPANs garanti vid skador som orsakats av korrosion. Specialdesignade produkter (hanteras av avdelningen för kundanpassade produkter), förutsatt att de har uppgraderats till korrosionsklass C4 före leverans, som är installerade inom 200  meter från stranden (utan direkt kontakt med saltvatten/stänk av saltvatten eller klorvatten (t.ex. i vattenparker)) ska, med förbehåll för den tillämpliga garantiperioden för varje produkttyp enligt vad som anges i den allmänna garantin, endast omfattas av garanti gällande konstruktioner som går sönder på grund av korrosion (exklusive rörliga delar) och under inga omständigheter under längre tid än 10 år.

Klicka här för att läsa mer om Kustskyddsinformation

 

Produkter och tjänster som levereras av tredje part

KOMPAN tillhandahåller produkter som inte tillverkats av KOMPAN och installationstjänster som utförs av certifierade tredjepartsleverantörer. Denna generella KOMPAN-garanti gäller inte dylika produkter som inte tillverkats av KOMPAN och dessa installationstjänster, vilka kan ha sina egna garantier. KOMPAN kommer att vidarebefordra information om sådana garantier där så är möjligt.

 

Frakt och lagerhållning

Transport och logistikföretag arrangerade av Kompan och utsedd speditör. Produkter / föremål får inte förvaras utomhus i väntan på installation och måste hållas torra hela tiden.

 

*KOMPANs LIVSTIDSGARANTI gäller för hela produktens livstid, tills produkten avinstalleras och/eller tas ur bruk. Dessutom gäller KOMPANs allmänna villkor och leveransvillkor som komplement till denna garanti