Garanti

Vi har branschledande garantier 

 

warranty1.jpg

Livstidsgaranti*

Varmförzinkade delar

Delar i rostfritt stål 

EcoCore™ och andra paneler i högdensitets polyetenplast (HDPE)

warranty2.jpg

15 års garanti

Delar i robiniaträ

Högtryckslaminerade delar (HPL)

Aluminiumdelar

warranty3.jpg

10 års garanti

Målad yta på förzinkade metalldelar eller aluminiummetalldelar

Galvaniserade stolpar med ett lackat ytskikt

Galvaniserade metalldelar

Solida plastdelar

Genomskinliga delar av polykarbonat (PC)

Delar av träplastkomposit (WPC)

Lärkträ från Sibirien, furu och andra träsorter

Rutschbanor i rostfritt stål 

Ihåliga plastdelar

Rep- och nätkonstruktioner

warranty4.jpg

5 års garanti

Hartstäckta plywoodplattor

Fjädrar och kullager

Grafiskt tryck på genomskinliga PC-paneler

Betongdelar

FLEXOTOP fallskyddsunderlag belagt med ett topplager av jungfruligt granulat 

Galaxy, anslutningsbollar

Warranty5.jpg

2 års garanti

Rörliga plast- och metalldelar

Gummimembran 

Skärmar och elektroniska komponenter

FLEXOTOP fallskyddsunderlag belagt med ett topplager av återvunnet granulat

FLEXOTOP fallskyddsunderlag baslager

Solskydd och solsegel

Garantins omfattning

Denna garanti gäller KOMPANs produkter och reservdelar för de tidsperioder som benämns för varje produkttyp ovan, och med de begränsningar som beskrivs i denna garanti. Garantiperioden gäller från det datum då ursprungskunden gör inköpet. Garantin gäller endast defekter i material. KOMPANs ansvar begränsas i denna garanti till kostnadsfri reparation eller ersättning av defekta produkter, utifrån KOMPANs egen bedömning. Defekta elektroniska komponenter kommer att levereras och bytas ut av en professionell installatör från KOMPAN ICON utan kostnad.

 

Korrekt installation och underhåll

Garantin gäller endast om KOMPANs produkt har installerats enligt de instruktioner KOMPAN tillhandahållit, och underhållits korrekt i enlighet med KOMPANs underhållsmanual. Garantin för ICON:s elektriska komponenter är avhängig av att dessa produkter installeras av en ICON-utbildad och godkänd installatör.

 

Undantag från garantin 

Garantin gäller inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, ytkorrosion på metalldelar, missfärgade ytor och andra kosmetiska problem eller fel som orsakats av felaktig användning eller skadegörelse. Naturliga förändringar i trä som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin.

 

Installationer nära vatten 

Produkter som installerats i direkt kontakt med klorerat vatten (vattenparker) eller saltvatten, eller produkter som installerats inom 200 meter från kusten, omfattas inte av KOMPAN-garantin vid skador förorsakade av korrosion.

Specialdesignade produkter (som hanteras via avdelningen för kundanpassade produkter och som uppgraderas till korrosionsklass C4) som installeras inom 200 meter från kusten omfattas av 5 års garanti mot defekter orsakade av korrosion.
Klicka här för att läsa mer om Kustskyddsinformation

 

Produkter och tjänster som levereras av tredje part

KOMPAN tillhandahåller produkter som inte tillverkats av KOMPAN och installationstjänster som utförs av certifierade tredjepartsleverantörer. Denna generella KOMPAN-garanti gäller inte dylika produkter som inte tillverkats av KOMPAN och dessa installationstjänster, vilka kan ha sina egna garantier. KOMPAN kommer att vidarebefordra information om sådana garantier där så är möjligt.

 

Frakt och lagerhållning

Transport och logistikföretag arrangerade av Kompan och utsedd speditör. Produkter / föremål får inte förvaras utomhus i väntan på installation och måste hållas torra hela tiden.

 

*KOMPANs LIVSTIDSGARANTI gäller för hela produktens livstid, tills produkten avinstalleras och/eller tas ur bruk. Dessutom gäller KOMPANs allmänna villkor och leveransvillkor som komplement till denna garanti