Garanti

Vi har branschledande garantier 

 

Warranty1.jpg

Livstidsgaranti*

• Varmförzinkade strukturella delar; stolpar i stål, tvärbalkar, golvkonstruktioner och toppkonsoler.

• Hårdvara i rostfritt stål

• EcoCoreTM och andra paneler i högdensitets polyetenplast (HDPE)

Warranty2.jpg

15 års garanti

• Robiniaträ

warranty3.jpg

10 års garanti

• Högtryckslaminerade (HPL) golv och paneler

• Lackerat ytterlager av förzinkad metall och aluminium på stolpar och delar

• Andra galvaniserade metalldelar

• Corocord ”S”-klämmor och andra delar i rostfritt stål

• Handtag, säten och andra fasta plastdelar

• Transparenta PC paneler

• Ej målade delar i aluminium och metall

• Träplastkomposit (WPC)

• Lärkträ från Sibirien, furu och andra träsorter

warranty4.jpg

5 års garanti

• Hartstäckta plywoodplattor

• Plastrutschbanor och andra ihåliga plastdelar

• Andra färgade metalldelar

• Fjädrar och kullager

• Rep- och nätkonstruktioner

• Grafiskt tryck på transparenta PC paneler

• Betongelement

• FLEXOTOP fallskyddsunderlag orört ytterlager

Warranty5.jpg

2 års garanti

• Rörliga plast- och metalldelar

• Material av gummimembran

• Skärmar och elektroniska komponenter

• FLEXOTOP fallskyddsunderlag belagt med återvunnet ytterlager

• FLEXOTOP fallskyddsunderlag baslager

• Solskydd och solsegel

Garantins omfattning 

Denna garanti gäller KOMPANs produkter för de tidsperioder som benämns för varje produkttyp ovan, och med de begränsningar som tas upp i denna garanti. Garantiperioden gäller från det datum då originalkunden gör inköpet. Garantin gäller endast defekter i material. KOMPANs ansvar begränsas i denna garanti till kostnadsfri reparation eller ersättning av defekta produkter, utifrån KOMPANs egen bedömning. Defekta elektroniska komponenter kommer att levereras och bytas ut av en professionell installatör från KOMPAN ICON utan kostnad.

Korrekt installation och underhåll 

Garantin gäller endast om KOMPANs produkt har installerats enligt de instruktioner KOMPAN tillhandahållit, och underhållits korrekt i enlighet med KOMPANs underhållsmanual. Garantin för ICON:s elektriska komponenter är avhängig av att dessa produkter installeras av en ICON-utbildad och godkänd installatör.

Undantag från garantin 

Garantin gäller inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, ytkorrosion på metalldelar, missfärgade ytor och andra kosmetiska problem eller fel som orsakats av felaktig användning eller skadegörelse. Naturliga förändringar i trä som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin.

Installationer nära vatten 

Produkter som installerats i direkt kontakt med klorerat vatten eller saltvatten (vattenparker), eller produkter som installerats med sporadisk kontakt med sådant vatten eller installerats så nära kusten att de påverkas av saltstänk, omfattas inte av garantin vid skador förorsakade av korrosion. Standardprodukter som installerats inom 200 meter från kusten har halverad garantitid jämfört med standardgarantin, vid skador förorsakade av korrosion. KOMPANs livstidsgaranti, om den kan tillämpas, är begränsad till 5 års garanti för dylika produkter.

Produkter och tjänster som levereras av tredje part 

KOMPAN tillhandahåller produkter som inte tillverkats av KOMPAN och installationstjänster som utförs av certifierade tredjepartsleverantörer. Denna generella KOMPAN-garanti gäller inte dylika produkter som inte tillverkats av KOMPAN och dessa installationstjänster, vilka kan ha sina egna garantier. KOMPAN kommer att vidarebefordra information om sådana garantier närhelst möjligt.

*KOMPANs LIVSTIDSGARANTI gäller för hela produktens livstid, tills produkten avinstalleras och/eller tas ur bruk. Dessutom gäller KOMPANs allmänna villkor och leveransvillkor som komplement till denna garanti