Aktivera inaktiva

VÄRLDEN HAR ÄNDRATS, FYSIKT AKTIVITET HAR MINSKAT OCH SJUKVÅRDSKOSTNADERNA HAR ÖKAT.

Det ökande stillasittandet har gjort att vi har alarmerande låga siffror av fysisk aktivitet. Globalt sett uppfyller inte 25% av alla vuxna eller 80 % av alla ungdomar det rekommenderade antalet timmar i fysisk aktivitet. Priset är högt och alla får betala. Både samhället och individen.  Kostnaden för inaktivitetsrelaterade sjukdomar, sjukskrivningar och förlorad produktivitet håller på att bli för stor. Fysisk inaktivitet är bland de fyra ledande riskfaktorerna för global dödlighet.

Vi kan inte längre fråga oss "om" vi ska aktivera oss utan istället "Hur" vi ska göra det.   

KOMPANs egen forskning visar att önskan att vara aktiv finns där men onödiga hinder kommer i vägen. Det blir en ond cirkel. Tid, pengar och motivation är huvudorsakerna man anger som skäl för att vara inaktiv.

Det här är viktiga faktorer. KOMPANs forskning visar att hela 60% av befolkningen inte tycker att dagens offentliga utrymmen lockar till fysisk aktivitet. Kompan har tillsammans med Köpenhamns Stad gjort en användarundersökning för att ta reda på om en utomhusgymanläggningen kan minska motståndet till träning och göra att fler inaktiva vill träna. Målet var att undersöka vem som använder utegymmet och om det även lockar de som inte tränar i vanliga fall till att träna.

En viktig slutsats från undersökningen var att utomhusträning lockade människor i alla åldrar och sociala klasser. Och att 23% av de intervjuade användarna svarade att de inte var fysiskt aktiva före, visar på att utomhusträning är attraktivt för inaktiva människor och kan definitivt vara en lösning som bidrar till att skapa gladare och friskare samhällen.

>>Go to research from Copenhagen (in English)

>>Go to research from New York (in English)

>>Go to research from Metz (in English)