Frame Nets

Ett tredimentionellt lekuniversum

COROCORD Frame Nets - en helt ny produktlinje av innovativ rep lek. Produktlinjen bygger på den senaste tekniken för att underlätta när man vill göra en anpassning med exempelvis olika membran, teman och färger. Serien erbjuder fem olika mönster som alla utvecklats från en kärnstruktur till en avancerad premium lekställning med membran, tillval och teman  

Ramnätet utvecklar en tredimensionell rep miljö där barn kan röra sig fritt och leka i alla riktningar. Att navigera sig runt i nätets rep uppmuntrar till logiskt tänkande och hopp från ett rep till ett annat tränar barnets korskoordineringsförmåga och kroppsstyrka.

Det som visas:

Bild till höger: Dragite med ett tema. Grön färg är vald.  

Bild nedan: Circite core och Medite med tillbehör.

Circite_core.png                          Medite_add_on.png

 Lek för alla förmågor

Aktiviteterna som finns på marknivå med dess alla öppningar välkomnar många olika åldersgrupper och förmågor. Yngre barn kan leka tystare lekar på marknivå och samtidigt interagera med äldre barn som klättrar ovanför.
Barn med funktionsnedsättningar kan också vara en del av leken eftersom man kan komma nära strukturen med rullstolen och delta i leken på de lägre nivåerna. Circite Flowite, här ovan, erbjuder manipulativa element, hängmattor, super triangel och ljudblommor. Den transparenta och öppna designen ger barnen som leker på marknivå en känsla av att vara med i skådespelet som händer i hela strukturen. De kan se och interagera med vänner som leker ovanför hela tiden.

 

Välj din drake

Utveckla design och lekvärde för Dragite ställningen. En liknande ställning kan läggas till i alla andra produktkategorierna.  

Dragite_webgraphic_1600x500.png

1. Dragite kärnstrukturen. Draken sover fortfarande. Vågar du väcka den? 2. Dragite med husmembran. Draken håller långsamt på att vakna. Membranen i drakens hjärta gör det ännu roligare inuti. Membranen är som små nästen vilket stimulerar social lek. 3. Dragite med banmembran. Banorna inspirerar till fysisk lek. 4. Dragite med tillbehör. Lägg till en svans på draken för att ge lite extra utrymme för lek på utsidan.  Tilläggen gör att det är möjligt för fler barn att leka samtidigt. 5. Dragite dragonite med tema. Draken är vaken och sträcker på vingarna. Gör temat ännu bättre genom att välja olika färger på din drake.   

 

 

Finns i fem helt transparenta ställningar

Frame Nets finns i fem transparenta ställningar. Lägg till membran, tillbehör och tema för att öka det roliga i leken. 

Scaling_Frame_Nets.jpg  Fullspäckat med lek för alla miljöer

 

Oavsett om det är på en skolgård, en offentlig park eller en förskola - COROCORD Frame Nets är en lek-magnet. Det ovanliga utseendet lockar barn att komma och utforska och använda sin kropp och fantasi när dom leker. Den öppna designen med rep sätter igång barnens kreativitet som sedan navigerar dem genom, över, under eller runt den.

Frame Net-strukturerna är lätta att inkludera i alla miljöer, även i små utrymmen. Frame Net-strukturen kräver en mycket liten yta och tar istället leken högt upp till ett tredimensionellt rep-universum.

 

 

Corocord_Netrammer_Preschool-Favourites_Cubite.jpg

Corocord_Netrammer_KingdomAndKastle_Dragite.jpg

Corocord_Netrammer_Schoolyard-Magnet_Maxite-with-Theme.jpg

Färg teman

COROCORD Frame Nets finns i 6 galaktiska färgteman. Teman ritade med på ljusa färger som tilltalar barn i alla åldrar. Andra färgalternativ finns på begäran

Frame nets colour options webgraphic_1600x800_no text.png

Related News