Förskolan

Forskning visar att investering i småbarns utbildning och vård är en säker väg till framtida välfärd och välstånd. Fokus på högkvalitativ småbarnsuppfostran är hög och  pedagogiska lekplatser ses alt mer som barnens domän och är gjorda för både lek och lärande, där vuxna kan observera och guida barnen medan de leker.

Välplanerade förskoleområden är åldersanpassade för att motivera och stimulera fysisk och social lek. De erbjuder ett brett utbud av kognitiva och kreativa lek möjligheter som underlättar arbetet med ”The Early Years Foundation Stage” läroplan.

Fysiska lekaktiviteter är otroligt viktiga då det har dokumenterats att till och med små barn rör på sig för lite, vilket hindrar dem från att utveckla sina motoriska färdigheter i samma utsträckning som tidigare generationer har. För småbarn blir motivationen att använda en lekplats och lekplatsutrustning mycket större när de olika aktiviteterna är interaktiva och passar till deras lekar och rörelser, några exempel är gungor, snurror, och studsmattor eller fjädrar.

Kontakta kundservice