Skapa ett uteklassrum

 

Behovet av att vara utomhus och att hålla avstånd är större än någonsin i våra skolor just nu

Uteklassrum för att komplettera undervisningen inomhus gör att man skapar större utrymme för eleverna, mer variation i undervisningen och eleverna får en chans att uppleva fördelarna med att vara utomhus och lära sig.

Lek- och träningsutrustning kan hjälpa dig att återuppfinna det traditionella klassrummet - utomhus!

Våra produkter och vår expertis hjälper dig att skapa ett funktionellt uteklassrum som fungerar både som ett innovativt klassrum OCH ett roligt aktivitetsområde. En lösning som kommer att eliminera dina utrymmesproblem nu och lägga till värde - för alltid.

arrow_examples.jpg

1 Left Section
2 Right section

Dagens uteklassrum – framtidens coola aktivitetsyta – för äldre klasser

FinalMP0019_Outdoor_classrooms_School_Urban_web.jpg

Dagens uteklassrum – framtidens sociala lekområde – alla åldrar

FinalMP0019_Outdoor_classrooms_School_Nature_web.jpg

Dagens uteklassrum –  framtidens aktivitetsyta – för yngsta klasserna

FinalMP0019_Outdoor_classrooms_Preschool_Urban_web.jpg