Jämställda lekar – undersökning om lekplatsanvändning hos barn med funktionsnedsättningar

En undersökning visar att barn med funktionsnedsättningar har mindre än hälften så stor möjlighet att få tillgång till lekplatser

Lek mellan barn med funktionsnedsättning och utan ökar självständigheten, toleransen och empatin i båda användargrupperna. Den här undersökningen från KOMPAN Play Institute visar att 71 % av de rullstolsburna användarna inte tyckte att deras närmaste lekplats var tillgänglig. Den visar också vilka aktiviteter som barnen föredrar.

Det är väl känt att lekplatser på ett effektivt och roligt sätt motiverar barn att vara fysiskt aktiva. För att detta ska gälla för barn med eller utan funktionsnedsättningar måste emellertid lekplatserna vara lika tillgängliga och intressanta för båda grupperna.

 

 

 

 

Skrolla ner och fördjupa dig i vår infografik

Equality in play_infographic.png