Dagens barn har ingen energi

Barn förbränner två tredjedelar av de 150 kalorier som krävs under 30 minuters lek på KOMPANs lekplatser för barn i skolåldern

Den amerikanska överläkarens rapport om fysisk aktivitet och hälsa rekommenderar att alla individer ska förbränna 150 kalorier energi om dagen för att bibehålla en sund kroppssammansättning av ben, muskler och fettvävnad. (1) För att bibehålla en hälsosam vikt krävs att den energi du konsumerar i kalorier måste vara lika stor som mängden energi du förbränner. Energi är ett annat ord för ”kalorier”. Det du äter och dricker är energi som kommer IN. Det du förbränner genom fysisk aktivitet är energi som går UT. Denna ”energibalans” saknas för många barn idag. En färsk undersökning av fysiska aktiviteter på lekplatser kom fram till att ”vanlig lek” bidrar i hög grad till barnens dagliga energiförbrukning. Med endast 45 minuters lek på lekplatsutrustning kunde barn i skolåldern uppnå målet. En halvtimmes lek i kombination med skolgymnastik och en sportaktivitet efter skolan, räcker mer än väl för en hälsosam nivå av fysisk aktivitet.

Undersökning av energiförbrukningen

En färsk undersökning sponsrad av KOMPAN, Inc. omfattade två skolor med barn i årskurs ett, två och tre. Barnen ägnade sig åt en halvtimmes fri lek på lekplatsutrustningen. De kalorier som förbrukades när musklerna drogs samman för att skapa fysisk rörelse mättes med kaloriräknaren Bio Trainer II och resultaten beräknades utifrån respektive barns kroppsvikt. Lekplatsutrustningen bestod av redskap för barn i skolåldern: Galaxy Electra, Supernova, Vega, Spica och Edge Glacier. Galaxy Electra och Edge Glacier är båda större strukturer avsedda för många barn, medan Supernova, Vega och Spica är mindre enskilda redskap avsedda för ett barn eller lek i små grupper.

Hela undersökningen av energiförbrukningen finns att ladda ned eller visa online

KOMPAN vill tacka Red Cliff Elementary i Utah och Tora’s Emes Academy i Florida för att de ställt lärare, rektorer, lekplatser, barn och tid till förfogande för undersökningen. Utan samarbete från rektorer och rastsamordnare hade det inte varit möjligt att genomföra denna undersökning.

Slutsats

Barn i skolåldern förbränner en betydande mängd kalorier genom fysisk lek på KOMPANs lekplatsutrustning. Den ökade mängden kalorier som förbränns av barn i tredje klass tyder på en hög nivå av lekaktiviteter, samt att utrustningen behåller barnens intresse under lång tid. Allt eftersom barnets färdighetsnivå och fysiska smidighet ökar, förbränner barnet mer kalorier. 

Rekommendationer 

Lekplatser med utvecklingsmässigt lämplig utrustning bidrar till mängden fysisk aktivitet för barnet. Den totala mängden om 150 kalorier går enkelt att uppnå med endast 45 minuters lek per dag.

Lek på lekplatser i kombination med sportaktiviteter på rasterna, under skolgymnastiken samt före och efter skolaktiviteterna, ger en optimal miljö för barnens hälsa.