Corporate Social Responsibility

KOMPANs kommunikation om framsteg inom FN:s Global Compact

KOMPANs kommunikation om framsteg inom FN:s Global Compact

På KOMPAN bryr vi oss om människors utveckling och välbefinnande på samma sätt som vi bryr oss om naturen och den globala miljön. 

I vår CSR-rapport kan du se hur- och läsa om alla de de olika initiativ och åtgärder vi tar vad gäller miljön, klimatet, arbetsrelaterade sociala frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Läs CSR 2021 rapport