Brasilien Paviljongen EXPO 2015

På World EXPO 2015 ville den brasilianska regeringen ha en paviljong som skulle belysa Brasilien som en av världens största matproducenter och understryka behovet för balans mellan mänskligheten och naturen, men också ge åskådarna en show av vad de skulle kunna förvänta från ett land som Brasilien.

Arkitektens ambition var att ge besökarna en upplevelse som skulle visa Brasiliens värderingar och aspirationer med sitt lantbruk och natur. De arbetade med konceptet ”Kopplingar” och ”nätverk”, de kontaktade KOMPAN och bad om ett 160-meter CORCORD nät. Arkitekten skapade en våg-lik struktur där nätet skulle kommunicera balans, genom den balans som faktiskt behövdes för att gå på nätet. Samma balans som man behöver ha med naturen. Att gå 7 meter över marken gav en spännande känsla av att flyta och tusentals av människor kom varje dag till den Brasilianska Paviljongen på EXPO.

 

Arkitekt Carmela Rocha från Atelier Marco Brajovic säger att processen var mycket spännande och lägger till, ”Att utveckla ett så här stort projekt var mycket utmanande, speciellt eftersom mängden och mångfalden av människor som skulle involveras för att nå vårt mål; ingenjörer, arkitekter, planerare, producenter, installations människor och mer, som alla skulle arbeta tillsammans för att nå vårt mål, och vi klarade det

KOMPAN har varit en ideell partner genom hela processen och gett oss inte bara det önskade resultatet, men professionalitet och vägledning under hela förloppet. Vi är mycket glada för slutresultatet, och det är våra besökare också!”

Världens största klätternät underhåller och inspirerar

Det visade sig att nätet är världens största klätternät vilket gör det till en upplevelse för alla, oavsett ålder.

Fysisk

Emotionell

”Att utveckla ett så här stort projekt var mycket utmanande, speciellt eftersom mängden och mångfalden av människor som skulle involveras för att nå vårt mål; ingenjörer, arkitekter, planerare, producenter, installations människor och mer, som alla skulle arbeta tillsammans för att nå vårt mål, och vi klarade det!”

Carmela Rocha

Architect

Atelier Marco Brajovic

Brazilian Pavilion

Milan, Milan 34236, Italy