Brårup Skola

Dessa sex unika lekområden bidrar inte bara till lek och lärande utan har också en positiv effekt på elevernas motorik. Lekplatsen underlättar lekande och lärande aktiviteter vilket stimulerar både de yngre och äldre barnen på skolan. Alla dessa lekområden rymmer olika sensoriska upplevelser och har en positiv påverkan på barns fysiska och sociala färdigheter. Skolan ville skapa ett utrymme för sina barn att både leka och lära. Genom processen och utvecklingen fick Brårup Skolan även en lekplats där eleverna i olika åldersgrupper kunde samlas och leka samtidigt.

Dessutom kan detta utrymme utomhus vara ett motiverande och pedagogiskt verktyg som hjälper pedagogerna att skapa aktiva och lärande aktiviteter i linje med läroplanen.

Ett aktivt förhållningssätt till lektionen

Utrustningen har QR-koder som tillsammans med KOMPAN smarta länk, kan användas på lektionen.

Fysisk

Emotionell

"Jag gillar verkligen de olika sociala mötesplatserna som området har skapat utomhus och hur dessa mötesplatser sammanför våra elever"

Jette Søborg Præstholm

Management representative at Brårup School

Braarup school

Jutland, Skive 34236, Denmark

Behöver ni rådgivning?

Vi har 50 års erfarenhet av att utveckla utemiljöer och hjälper dig gärna med ert projekt.

 

1 Left Section
2 Right section